Telšių rajono liaudies smuikininkų repertuaro ypatybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Telšių rajono liaudies smuikininkų repertuaro ypatybės
Alternative Title:
Characteristic traits of the folk fiddlers' repertoire of the Samogitian Telšiai district
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2007, 34, p. 162-178
Keywords:
LT
Muzika / Music; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTŽemaitiškas Telšių ir Kelmės kraštas garsėjo kaip vienas ir ryškiausių liaudies smuikavimo centrų Lietuvoje. Šio straipsnio tikslas - nustatyti telšiškių liaudies smuikininkų repertuaro ypatybes, kūrinių žanrų grupių ir kūrinių tipų kaitos tendencijas. Atlikti tyrimai leidžia teigti, kad Telšių r. bei kitų tirtų rajonų smuikininkų repertuaras turi regioninių, Žemaitijai būdingų ypatybių bei lokalinių ypatybių, būdingų mažesnėms sritims. Telšiškių repertuaras panašesnis į Kelmės, Šiaulių r. ir labiau skiriasi nuo Akmenės, Mažeikių, Skuodo, Kretingos, Plungės, Rietavo ir Šilalės r. Nors telšiškių smuikininkų repertuaras pabrėžtinai instrumentinis, jo pagrindą sudaro įvairūs tradiciniai šokiai, polkos, valsai ir maršai, tačiau pastebimos ir sąsajos su senąja vokalinės muzikos tradicija: kartais buvo griežiami rateliai, žaidimai šokiai (Krėslelis, Gričytė), dainos ar giesmės, jomis pagrindžiami ir maršai. Bent jau XX a. Šeinas buvo vienas iš būdingiausių dab. Telšių bei Kelmės, Šiaulių r. kontradansinių, kadrilinių šokių. Mėgti ir žemaitiški šokiai Kadagys ir Žydas. Telšių r. ir Kelmės r. Užvenčio apyl. yra pietinė šiaurės Lietuvoje ir Latvijoje paplitusio šokio Malūnėlis riba. Iš kitų, tarptautinių melodinių tipų, šokių telšiškių smuikininkų repertuare ypač dažni Gyvataras, Leilinderis, Pampaljonas. Labai mėgta polka su sustojimu (Trampolkė). XX a. antroje pusėje smuikininkai prisimindavo dar daug tradicinių šokių. Įtakos tam galėjo turėti folkloro ansamblių veikla, tačiau pastaraisiais dešimtmečiais liaudies smuikavimo tradicijos beveik nepuoselėjamos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Liaudies smuikininkai; Smuikas; Repertuaras; Žemaitija (Samogitia); žanrai; Folk fiddler; Fiddle; Repertoir; Samogitia; Genre.

ENSamogitian area of Telšiai and Kelmė has always been famous for being one of the most prominent centres of folk violin playing in Lithuania. The article aims at identification of peculiarities of the repertoire of folk violinists of Telšiai and the trends of changing of the pieces’ genre groups and types of pieces. The performed studies allow for stating that the repertoire of violinists of Telšiai district and other districts has both regional peculiarities, characteristic of Samogitia and local ones, characteristic of smaller areas. The repertoire of Telšiai is more similar to those of Kelmė and Šiauliai districts and is different from those of Akmenė, Mažeikiai, Skuodas, Kretinga, Plungė, Rietavas and Šilalė districts. Although the repertoire of Telšiai is mostly instrumental and is based by different traditional dances, polkas, waltzes and marches, relations with the old tradition of vocal music also can be noticed: sometimes circles, plays, dances (“Krėslelis”, “Gričytė”) and songs are played, marches are based by them. Šeinas was one of the most characteristic quadrille dances in Telšiai, Kelmė and Šiauliai districts at least in the 20th century. The Samogitian dances “Kadagys” ir “Žydas” were also loved. The area of Užventis of Telšiai and Kelmė districts is the Southern limit of the dance “Malūnėlis”, widely spread in the Northern Lithuania and Latvia. Among other dances of the international melodious type “Gyvataras”, “Leilinderis” and “Pampalijonas” are especially frequent in the repertoire of violinists of Telšiai. The polka with a stop (Trampolkė) was really loved. In the 2nd half of the 20th century the violinists also remembered a significant number of traditional dances, which could have been influenced by activities of folklore bands however during the later decades folk violin playing traditions have remained almost not nurtured.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13794
Updated:
2020-12-11 22:06:39
Metrics:
Views: 45    Downloads: 2
Export: