Ikiteisminio tyrimo teoriniai pagrindai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikiteisminio tyrimo teoriniai pagrindai
Alternative Title:
Teoretical grounds of pre-trial investigation
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 75 (67), p. 7-15
Keywords:
LT
Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTJau porą metų galiojant naujam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui netyla diskusijos dėl normų, reglamentuojančių ikiteisminį tyrimą. Straipsnyje nagrinėjami konceptualūs ikiteisminio tyrimo reglamentavimo klausimai: ikiteisminio tyrimo paskirtis ir kai kurie baudžiamojo proceso principai ar jų turinio aspektai, ypač svarbūs atliekant ikiteisminį tyrimą, taip pat analizuojamos kai kurios Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatos, susijusios su ikiteisminiu tyrimu. Ikiteisminio tyrimo baudžiamajame procese reguliavimas, autoriaus nuomone, turėtų sudaryti teisinę erdvę ištirti sudėtingiausius nusikaltimus, realizuoti visus nusikaltimų tyrimų metodus ir nustatyti tobulą nusikaltimų tyrimo organizavimo procesą, padėti kiek įmanoma užkardyti veiksmus, trukdančius išaiškinti nusikaltimus; skatintų nusikaltimų tyrimo legalias galimybes, būtų atviras mokslui ir pažangai; neleistų nekaltų asmenų patraukti baudžiamojon atsakomybėn, garantuotų, kad būtų gerbiamas visų dalyvaujančių procese žmonių orumas, privatus gyvenimas, užtikrintas jų saugumas ir procesinių teisių realizavimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis procesas; Baudžiamojo proceso kodeksas; Ikiteisminis tyrimas.

ENSince the operation of the new Penal Code of the Republic of Lithuania was implemented two years ago, hot debates over the norms regulating preliminary investigations have taken place. The paper examines the conceptual issues of preliminary investigation regulation: preliminary investigation purpose, and some principles or content aspects of the criminal proceedings that are essential for execution of the preliminary investigation, as well as some provisions of the Criminal Proceedings of the Republic of Lithuania related to the preliminary investigation process. The author believes that regulation of the preliminary investigation in the criminal proceedings should legitimate the investigation of the most complicated crimes and the realization all crime investigation methods; it should also help to establish the perfect organizational process for crime investigations and prevent, as much as possible, actions that hinder the ability to solve crimes; regulation of the preliminary investigation would promote the emergence of legal opportunities for crime investigations; it would be open to science and development; it would prohibit the prosecution of innocent individuals and guarantee respect of the dignity and private lives of people in the process, as well as ensuring their security and the exercise of their procedural rights.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/978
Updated:
2018-12-17 11:33:20
Metrics:
Views: 70    Downloads: 17
Export: