Studijų ir darbo vietų skaitmeninė transformacija: COVID-19 pandemijos atvejis aukštojoje mokykloje

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų ir darbo vietų skaitmeninė transformacija: COVID-19 pandemijos atvejis aukštojoje mokykloje
Alternative Title:
Digital Transformation of Studies and Jobs: The Covid-19 Pandemic in Higher Education
In the Book:
Covid-19 poveikis studentų akademiniam ir socialiniam gyvenimui. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2021. P. 22-30
Notes:
Reikšminiai žodžiai: COVID-19, skaitmeninė transformacija, individualus, tarpasmeninis ir organizacinis lygmenys. Keywords: COVID-19, digital transformation, individual, interpersonal, and organisational levels.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Pandemijos / Pandemics; Skaitmeninė transformacija.
EN
Digital transformation.
Summary / Abstract:

LTDėl COVID-19 pandemijos vyksta sparti studijų ir darbo vietų skaitmeninė transformacija, dėl kurios organizacijos ir aukštojo mokslo institucijos verčiamos keisti savo darbo ir mokymosi kultūrą. Šiame tyrime nagrinėjami pandemijos metu kylantys sparčios skaitmeninės transformacijos padariniai aukštojo mokslo kontekste. Straipsnyje gilintasi į mokslinę tyrimo problemą – išsiaiškinti, su kokiais padariniais skaitmeninės transformacijos metu susidūrė aukštosios mokyklos studentai. Tyrimo tikslas − atskleisti studijų ir darbo vietų skaitmeninės transformacijos socialinius ir techninius padarinius. Tyrime buvo naudojama turinio analizės metodika, siekiant suprasti individualaus, tarpasmeninio ir organizacinio lygmenų padarinius, su kuriais susidūrė studentai studijų ir darbo metu. [Iš leidinio]

ENThe COVID-19 pandemic has triggered a rapid digital transformation of study and employment, which forces organisations and higher education institutions to change their culture of work and learning. This study examines the consequences of the rapid digital transformation in the context of higher education arising from the pandemic. The article explores the scientific problem of research – to find out what consequences the students of higher education experienced during the digital transformation. The aim of the study is to reveal the social and technical consequences of the digital transformation of studies and jobs. The study used a content analysis methodology to understand the consequences of individual, interpersonal and organisational levels that students encountered during their studies and work. [From the publication]

ISBN:
9786094880254
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96820
Updated:
2022-11-29 07:26:41
Export: