Lietuvių kalbos gebėjimų lygmenys: nelietuvių mokyklų pradinukų kalbinės raiškos valstybine kalba tyrimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos gebėjimų lygmenys: nelietuvių mokyklų pradinukų kalbinės raiškos valstybine kalba tyrimai
Alternative Title:
Levels of Lithuanian Language Skills: Studies of Linguistic Expression in Lithuanian of Non-Lithuanian Elementary School Pupils
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 55, p. 78-86
Summary / Abstract:

LTTyrimų duomenys rodo, kad per penkerius metus pagerėjo pradinukų kalbiniai gebėjimai pradiniame lietuvių (negimtosios) kalbos mokymosi etape. Įvertinus antrokų kalbinius gebėjimus, buvo įsitikinta, jog naujasis lietuvių kalbos ugdymo turinys atitinka moksleivių amžių ir gali būti sėkmingai naudojamas nelietuvių mokyklose. Moksleivių klaidos rodo, jog dar yra nemažai priemonių ugdymo proceso efektyvumui antroje klasėje gerinti. Reikėtų efektyviau naudoti mokomąsias priemones, tobulinti metodiką, daugiau pratybų skirti dialoginei kalbai ugdyti. Labai svarbu tęsti bendradarbiavimą su pedagogais, nes nuo jų pasirengimo, kompetencijos ir sąžiningumo priklauso moksleivių ugdymo kokybė. Kalbinių gebėjimų tyrimo rezultatai labai svarbūs numatant tolesnius ugdymo turinio ir metodikos tobulinimo darbus pradiniame lietuvių kalbos mokymo etape. Ugdymo kokybę ir efektyvumą numatyta gerinti dirbant keliomis kryptimis: a) koreguojant mokomąsias priemones, tobulinant kalbos užduočių sistemą ir vadovėlio dizainą; b) gerinant pedagogų kompetenciją: konsultuojant pedagogus, rengiant metodinius seminarus, publikuojant metodinius straipsnius pedagoginėje spaudoje; c) tęsiant mokslinį tiriamąjį darbą (tiriant pradinukų kalbinius gebėjimus, skaitant pranešimus konferencijose ir kt.). Remiantis tyrimų rezultatais išleistas naujas pataisytas mokomųjų priemonių komplekto leidimas („Spindulėlis“, 2001). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbinė raiška; Kalbiniai gebėjimai; Dialogas; Monologas; Interferencija; Low; Knowledge; Skills.

ENResearch shows that within five years linguistic skills of elementary school pupils at the initial stage of learning the Lithuanian language (as a foreign language) have improved. Evaluation of linguistic skills of second-graders proved that the new content of education in Lithuanian met the age of pupils and could be successfully used at non-Lithuanian schools. Pupils’ mistakes show that there are still numerous means to improve efficiency of the educational process in the second grade. More efficient use of learning tools should be made, methodologies should be improved and more exercises should be used to develop dialogue language. It is very important to continue cooperation with teachers as the quality of pupils’ education depends on their level of training, competence and honesty. Study results of linguistic skills are very important for planning for further works to improve educational content and methodology at the initial stage of learning the Lithuanian language. Education quality and efficiency are to be improved in several areas: a) by correcting learning tools and improving the system of linguistic tasks and textbook design; b) by improving competence of teachers: through consultations, by organising methodological workshops, publishing methodological articles in pedagogical periodicals; c) by continuing research work (studying linguistic skills of elementary school pupils, giving presentations at conferences, etc.). Based on study results, a new corrected set of learning tools was issued (Spindulėlis, 2001).

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8561
Updated:
2018-12-17 10:50:45
Metrics:
Views: 63    Downloads: 13
Export: