Vaikų globos namų auklėtojo pareigybė, profesinė kompetencija ir funkcijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų globos namų auklėtojo pareigybė, profesinė kompetencija ir funkcijos
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 18, p. 103-112. Edukologija
Keywords:
LT
Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – išnagrinėti VGN auklėtojų pareigybės reikalavimus, profesinę kompetenciją ir funkcijas. Tyrimo metodas – mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, empirinis tyrimas. Mokslinės literatūros analize buvo siekiama susipažinti su jau atskleistais VGN auklėtojų darbo ypatumais. Dokumentų analize buvo siekiama atskleisti teisinį VGN auklėtojų darbo pagrindą. Empiriniu tyrimu buvo siekiama atskleisti, kaip dažnai auklėtojai atlieka konkrečias funkcijas, kaip auklėtojai vertina šių funkcijų reikšmingumą ir problemiškumą, su kokiomis problemomis susiduriama vykdant minėtas funkcijas. Straipsnyje pristatomi tyrimo rezultatai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vaikų globos namai; Vaikų auklėtojas; Child care homes; Chil educator.

ENThe research aim is to investigate professional requirements to educators of CCH, their professional competence and functions. The research methods are analysis of scientific literature and documents, empirical research. Analyzing scientific literature we tried to get acquainted with already discovered peculiarities of work of educators of CCH. Analyzing documents we tried to establish legal basis for work of educators of CCH. By empirical research we tried to find out how often educators carry out concrete functions, how the educators evaluate importance and problems of these functions, what problems are encountered while fulfilling the mentioned functions. The results of research are presented in this article. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9628
Updated:
2018-12-17 11:21:15
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: