The Development of the ability of orphanage children to resist against violence

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Development of the ability of orphanage children to resist against violence
Alternative Title:
Globos namų ugdytinių gebėjimų priešintis smurtui ugdymas
Keywords:
LT
vaikų namai; smurtas prieš vaikus; vystymasis.
EN
children's foster homes; child abuse; abilities; development.
Summary / Abstract:

LTVaikų globos namuose dirbantys pedagogai pasižymintys išskirtinumu, tiek dėl paslaugų teikimo silpniausiems visuomenės nariams, tiek dėl kitų istoriškai susiklosčiusių aplinkybių, atkreipia dėmesį į bešeimių vaikų kokybiško ugdymo svarbą. [...] Smurtas prieš vaikus yra vienas iš veiksnių, kuris vaikui gali padaryti fizinės, moralinės, psichologinės, dvasinės, socialinės, turtinės ar kitokios žalos jo asmenybės vystymuisi. [...] Straipsnyje mokslinės literatūros analize siekta išsiaiškinti smurto ir smurtą patyrusio vaiko sampratą, aptarti globos namų ugdytinių gebėjimų priešintis smurtui ugdymo teorines prielaidas. Empiriniu tyrimu siekta atskleisti, kaip vaikų globos namų pedagogai suvokia ir vertina ugdytinių gebėjimų priešintis smurtui ugdymo reikšmingumą, atskleisti minėto ugdymo pagrindinius aspektus ir praktinio taikymo galimybes vaikų globos namuose. [...] Pedagogai, dirbantys vaikų globos namuose, ugdydami auklėtinių gebėjimus priešintis smurtui, remiasi bendrosiomis ugdymo bei smurto prevencinėmis programomis, kurių kūrybiškas taikymas praktikoje galimas tik atsižvelgus į ugdytinių amžių, mąstymo lygį, turimą patirtį, saugumo lygį grupėje (šeimynoje) ir pan. Šią veiklą įtakoja ir dažniausiai apsunkina ugdytinių nepasitikėjimas pedagogu, pedagogo kompetencijos stoka, jo nuovargis ir kiti veiksniai. Tyrimo metu paaiškėjo, kad vaikų globos namų pedagogai ugdytinių gebėjimų priešintis smurtui ugdyme taiko diskusijų grupelėse, individualaus pokalbio ir paskaitos metodus. Diskusijų grupelėse metodas minėtoje veikloje pedagogų yra taikomas dažniausiai, o jo reikšmingumas, aktualumas siekiant gerų rezultatų yra nuolat akcentuojamas. [Iš leidinio]

ENThe article provides an overview of the development of abilities of children living in foster homes to resist abuse as well as its peculiarities and determining factors. It analyses the significance of the above mentioned development to the context of providing social and educational support to the child and to the pedagogue's role in the developmental activities. The article provides the results of qualitative and quantitative research aiming to reveal the significance and urgency of the development of children's abilities to resist abuse in foster institutions. The summary of the research data shows the pedagogue's attitudes to the possibilities and the need for the development of children's abilities to resist abuse, indicates the pedagogues' understanding and evaluation of its significance and reveals the importance of the e pedagogues' competences in the development of children without parental care. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18530
Updated:
2018-12-17 12:06:00
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: