Vaikų, gyvenančių Lietuvos globos institucijose, kalbinio ugdymo problemos : socioedukacinis aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų, gyvenančių Lietuvos globos institucijose, kalbinio ugdymo problemos: socioedukacinis aspektas
Alternative Title:
Socioeducational aspect of problems in linguitic education of foster home children in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomas tyrimas, kuriuo siekta atskleisti Lietuvos kūdikių namų ankstyvojo amžiaus vaikų kalbinio ugdymo problemas: apžvelgiamas kūdikių namuose dirbančių pedagogų profesinis pasirengimas vaikų kalbos ugdymo klausimais, analizuojamas kūdikių namų auklėtojų požiūris į ankstyvojo amžiaus vaikų kalbinį ugdymą, įvardijami esminiai veiksniai, lemiantys kalbinio ugdymo problemas kūdikių namuose. Atliktoje apklausoje dalyvavo 57 auklėtojos, dirbančios kūdikių namuose, turinčios tiesioginį, ugdomąjį kontaktą su čia gyvenančiais vaikais. Kūdikių namų auklėtojos suvokia kalbinio ugdymo globos institucijoje esmę, tačiau ne visos yra įsigilinusios į proceso specifiką. Atsižvelgdamos į tai, kad ankstyvojo amžiaus vaikai linkę bendrauti dialogine kalba sukuriant tam tikras kalbines situacijas, auklėtojos vaikų kalbą ugdo naudodamos žaidimus bei juos siedamos su kita veikla. Tačiau auklėtojos gana dažnai naudoja ir pamokėles kaip kalbinio ugdymo formą, kuri tokio amžiaus vaikams nėra labai tinkama dėl jų judrumo, polinkio tyrinėti ir pažinti aplinką. Auklėtojos į vaikų kalbinio ugdymo procesą įjungia ir kitus kūdikių namų darbuotojus, esant galimybei, skatina minėtame procese dalyvauti ir vaikų tėvus, kitus giminaičius, kad vaikas įgautų bendravimo patirties, mokytųsi orientuotis socialinėje aplinkoje. Kūdikių namuose kalbinio ugdymo problemas lemia auklėtojo profesinės kompetencijos stoka, vieningos į kūdikių namų vaikų specifiškumą orientuotos ugdymo programos nebuvimas, didelis vaikų skaičius grupėse, ribota vaikų socializacija. Šie veiksniai dažniausiai pasireiškia kartu.Reikšminiai žodžiai: Auklėtojas; Kalbinis ugdymas; Kompetencija; Kūdikių namai; Vaikas; Vaikas, kūdikių namai, auklėtojas, kalbinis ugdymas,; Child; Child, nursling foster home, tutor, linguistic education, competence; Competence; Linguistic education; Nursling foster home; Tutor.

ENThe article discusses a research aimed to revealed problems in linguistic education of early age children of Lithuanian nursery foster homes. The following problems are reviewed and analysed: professional training of teachers working at nursery foster homes on issues of linguistic education of children, the attitude of teachers towards the linguistic education of early age children, the key factors determining problems in the field of linguistic education of children at nursery foster homes. 57 teachers working at nursery foster homes and having direct educational contact with children living in these homes participated in the survey. Teachers of nursery foster homes understand the meaning of linguistic education in care institutions, however, not all of them have analysed further the specifics of the process. Having regard to the fact that early age children tend to communicate through dialogues by creating certain linguistic situations, teachers develop children’s speech through games and other activities. However, teachers usually use lessons as a form of linguistic education, what is not very suitable to children of such age because of their mobility and the desire to research and perceive the environment. Teachers involve other employees of nursery foster homes into the process of linguistic education of children, and encourage parents and other relatives to participate in the above process, so that children can gain communication experience. Linguistic education problems in nursery foster homes are caused by lack of professional competence of teachers, absence of an integrated education programme aimed at the specifics of nursery foster homes, big groups of children and limited socialisation of children. These factors usually manifest together.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23629
Updated:
2014-03-02 12:46:14
Metrics:
Views: 35
Export: