Lietuvos mažmeninės prekybos tinklo transformacija ir plėtros koncepcija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mažmeninės prekybos tinklo transformacija ir plėtros koncepcija: disertacija
Alternative Title:
Transformation of Lithuania’s Retail Sector and the Concept of its Development
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
167 p
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTLietuvos mažmeninės prekybos tinklo transformacija ir plėtros koncepcija. Reformos Lietuvoje sąlygojo transformaciją mažmeninės prekybos tinkle, kai pokyčiai pasireiškė savaiminiu vystymusi, lėmusiu prekybos objektų gausą ir atsitiktinį jų išsidėstymą geografinėje erdvėje. Disertacijoje erdvinis mažmeninės prekybos įmonių išsidėstymas, prekybos tinklo struktūros formavimas, kiti reiškiniai nagrinėjami remiantis daugelio mokslininkų [...], darbais, kurie parodė, kad bendro modelio, įvertinančio mažmeninės prekybos tinklo funkcionavimo ir formavimo prielaidas, nėra. Todėl klasikinių ir šiuolaikinių teorijų bei jų modifikacijų neadekvatumas nagrinėjant mažmeninės prekybos tinklo erdvinį ir struktūrinį formavimą tebėra svarbi mokslinė problema [...]. Darbo mokslinį naujumą sudaro: pateiktas mažmeninės prekybos institucijų vystymosi modelis, kuriame siūloma pasikartojantį, nenutrūkstamą prekybos institucijų vystymosi procesą papildyti jungimosi faze; pasiūlytas mažmeninės prekybos sistemos modelis, leidžiantis įvertinti mažmeninės prekybos tinklo funkcionavimą, sąlygojamą įvairių aplinkos veiksnių; įvertinta organizacinių ir vadybinių veiksmų visuma bei elementai, kurių pagrindu galėtų būti formuojama mažmeninės prekybos tinklo erdvinio funkcionavimo plėtros koncepcija. Praktinė darbo reikšmė: parengta tyrimo metodika leidžia analizuoti bet kurios geografinės erdvės mažmeninės prekybos tinklą, jį įvertinti, atskleisti plėtros galimybes; tyrimo instrumentarijus buvo panaudotas tiriant atskirų Lietuvos rajonų mažmeninės prekybos tinklą; plėtros gairės pateikiamos SVV regioninės plėtros programose; rengiant Kauno m. bendrąjį planą bei įdiegiant kompiuterizuotą žemėlapį, kuriame išdėstytos mieste veikiančios prekybos ir paslaugų įmonės. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENReforms in Lithuania lead to the transformation of its retail sector. Its spontaneous development resulted in an increased number of retail stores and their random geographical distribution. The dissertation analyses the geographical distribution of retail stores, development of the structure of a retail chain and other issues on the basis of the works of different authors representing multiple areas that all agree that there is no single model for evaluating the preconditions for the operation and development of a retail chain. Therefore, the inadequacy of classical and modern theories as well as their modifications while analysing both spatial and structural development of retail chains remains an important theoretical problem. The work is novel in the way that it provides a developmental model for retail stores. The suggested model enables to evaluate the operation of a retail chain that is affected by various external factors. The work is also novel in the way that it evaluates the whole complex of organisational and managerial actions as well as their elements that could serve as a basis for developing a retail chain in terms of its spatial functioning. The practical purpose of the work is as follows: the suggested research methodology helps analyse a retail chain in any geographical area and identify its development opportunities; the research was utilised in analysing retail chains in different areas in Lithuania; the development guidelines are included in the regional development programmes, and they were also used in preparing the Kaunas City General Plan as well as in creating the city’s digital map.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9623
Updated:
2022-02-07 20:09:20
Metrics:
Views: 35
Export: