Innovative changes of the retailing system's competition development in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Innovative changes of the retailing system's competition development in Lithuania
Alternative Title:
Mažmeninės prekybos sistemos konkurencijos vystymosi inovatyvūs pokyčiai Lietuvoje
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2003, Nr. 28, p. 125-135
Keywords:
LT
Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - pateikti mažmeninės prekybos konkurencijos evoliuciją ir apibūdinti pagrindines konkurencines strategijas, įtakojančias inovacinius mažmenininkų veiksmus konkuruojant. Pokyčiai Lietuvos mažmeninės prekybos sistemoje vyko po nepriklausomybės atkūrimo, kai prasidėjo naujos ūkio sistemos, funkcionuojančios rinkos ekonomikos sąlygomis, kūrimas. Pasireiškė mažmeninės prekybos rato teorijos dėsningumai: prekybos įmonių privatizacija lėmė smulkių prekybos objektų funkcionavimą ir naujų privačių įmonių kūrimąsi. Nuo 1995 m. mažų įmonių pastoviai mažėjo, bet sparčiai didėjo vidutinių ir didelių įmonių - supermarketų - funkcionavimas. Nuo 2000 m. Lietuvos maisto prekių sektoriuje vis daugėja stambių prekybos įmonių, plėtojančių savo parduotuvių tinklą. Ne maisto prekių sektoriuje daugėja specializuotų įmonių, turinčių savo prekybinį tinklą. Mažmeninės prekybos konkurencijos vystymuisi 20 a. didžiausios įtakos turėjo struktūriniai pokyčiai, ypač pakitę pirkėjų poreikiai ir mažmeninės prekybos įmonių stambėjimas. Išryškėjo mažmeninės prekybos sistemos poliarizacijos procesas, sutrumpėjęs institucijų gyvavimo ciklas, sustiprėjusi kova dėl užimamos rinkos dalies, įtakojama kainos konkurencinės strategijos, rinkos lyderių stiprėjimas bei marketingo elementų naudojimas įmonių veiklai gerinti. Lietuvoje didėja susidomėjimas naujomis technologijomis ir elektroninėmis paslaugomis. Vis daugiau žmonių vertina naujų technologijų teikiamas galimybes bei jau naudojasi ar ateityje naudosis naujomis e-prekybos paslaugomis. Ateityje turėtų didėti susidomėjimas elektronine prekyba, taigi susidarys geresnės sąlygos įmonėms veikti virtualioje aplinkoje.Reikšminiai žodžiai: Mažmeninė prekyba; Tinklai; Parduotuvės; Internacionalizacija; Retail trade; Retail chain; Stores; Internationalization.

ENThe article discusses the evolution and development stages of the retail competition on the basic of classical retailing theories: wheel of retailing, retail accordion and retail life cycle. The paper presents the review of macro and micro environment factors, competitive strategies, innovation changes, which determine the competition in Lithuanian retail system and the application of competitive strategies in organizations. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Assessing customer preferences for shopping centers: effects of functional and communication factors / Miglė Černikovaitė, Žaneta Karazijienė, Lina Bivainienė, Valdas Dambrava. Sustainability (Basel). 2021, 13, 3254.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9360
Updated:
2018-12-17 11:10:04
Metrics:
Views: 13    Downloads: 5
Export: