Balto-slavic accentual mobility

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Balto-slavic accentual mobility
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 3, p. 359-369
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTThomas Olanderis savo disertacijoje nesutinka su šio straipsnio autoriaus (Kortlandt 1977) postuluojamais teiginiais apie baltų ir slavų kalbų akcentinius kitimus, kurie priklauso ne tik nuo fonetinių sąlygų, bet ir paradigmos, apimančios paveiktąsias formas, savybių. Jis formuluoja šio straipsnio autoriaus aprašytą vėlyvąjį baltų ir slavų kirčio atitraukimą taip, kad šis apimtų baritonezę; oksitonezę tapatina su Saussure’o dėsniu lietuvių kalboje ir Dybo dėsniu slavų kalbose […]. Darytina išvada, kad Olanderio aiškinimas nėra pavykęs. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Slavų kalbos; Kirčiavimas; Batic and Slavic languages; Accentuation.

ENIn his dissertation Thomas Olander argues the statements of the author of the article (Kortlandt 1977) about changes in accentuation which depend not only on phonetic conditions, but on the properties of the paradigm that involves the forms affected in the Baltic and Slavic languages. He formulates the late retraction of the Baltic and Slavic stress described by the author in a way it would involve the baritonesis; and identifies oxytonesis with Saussure’s law in the Lithuanian language and Dybo’s law in Slavic […]. A conclusion could be drawn that Olander’s explanation has not been successful.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9558
Updated:
2018-12-20 23:11:28
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: