Noises and nuisances in Balto-Slavic and Indo-European linguistics

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Noises and nuisances in Balto-Slavic and Indo-European linguistics
In the Journal:
Baltistica. 2005, t. 40, Nr. 1, p. 9-11
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje Frederikas Kortlandas atsako į Thomo Olanderio kritiką. Pabrėžiama, kad T.Olanderis nesutinka su F. Kortlando postuluojamais baltų ir slavų kalbų akceptiniais kitimais, kurie, anot F.Kortlando priklauso ne tik nuo fonetinių sąlygų, bet ir paradigmos,apimančios paveiktąsias formas, savybių. T.Olanderis formuluoja F.Kortlando tyrinėtą vėlyvąjį baltų ir slavų kirčio atitraukimą jį priskirdamas baritonezei, dukterį tipo žodžių kirčio atitraukimą aiškina analogija, o oksitonezę tapatina su Saussure.o dėsniu lietuvių kalboje ir Dybo dėsniu slavų kalbose. Straipsnio pabaigoje daroma išvada, kad T.Olanderio aiškinimas nėra pavykęs. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akūtas; Cirkumfleksas; Dviejų morų; Trijų morų; Laringalai (fonetika); Acute; Circumflex; Bimoric; Trimoric; Laryngeal.

ENIn his article Frederik Kortlandt replies to the criticism by Thomas Olander. It is stressed that T. Olander disagrees with acceptual changes of the Baltic and Slavonic languages, which, according to F. Kortlandt, depend on the features of not only phonetic conditions, but also the paradigm, covering the affected forms. T. Olander formulates the late retraction of accent in the Baltic and Slavonic languages, studied by F. Kortlandt by attributing it to barytonesis, explains the retraction of accent in the words like “dukterį” by analogy and identifies oxytonesis with Saussure’s law in the Lithuanian language and Dybo’s law in the Slavonic languages. At the end of the article the conclusion is made that T. Olander’s explanations failed to succeed.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6982
Updated:
2018-12-17 11:39:52
Metrics:
Views: 32    Downloads: 2
Export: