Tarpkultūrinio diskurso atspindžiai Mickūno fenomenologijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpkultūrinio diskurso atspindžiai Mickūno fenomenologijoje
Alternative Title:
Reflections of an intercultural discourse in Mickūnas' phenomenology
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2021, t. 76, p. 43-55
Keywords:
LT
Algis Mickūnas; Filosofai; Kultūros filosofija; Fenomenologija; Civilizacijų analizė; Ludwig Landgrebe; Eugen Fink (Eugenas Finkas).
EN
Philosophers; Philosophy of culture; Phenomenology; Analysis of civilizations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje filosofijos istorijos požiūriu aptariami Algio Mickūno tarpkultūrinės komunikacijos aspektai ir jos ryšiai su fenomenologijos tradicija. Siekdamas parodyti minėtų idėjų tarpusavio ryšį straipsnio autorius analizuoja tarpkultūrinį diskursą, atsiskleidžiantį Mickūno veikaluose. Dėl šios priežasties nagrinėjami tie mąstytojo mokslo darbai, kuriuose gvildenama tarpkultūrinė problematika. Straipsnio autorius, siekdamas atskleisti šios problematikos genezę Mickūno filosofijoje, tyrinėja mąstytojo pasaulėvokai svarbias vokiečių filosofų Ludwigo Landgrebe’o ir Eugeno Finko idėjų įtakas, tai leidžia geriau suprasti mąstytojo tarpkultūriškumo sampratą. [Iš leidinio]

ENThe article discusses, with respect to the history of philosophy, the aspects of intercultural communication studied by Algis Mickūnas and their relation to the phenomenological tradition. By trying to reveal the mutual relations of these ideas the paper‘s author analyzes the intercultural discourse unfolding in Mickūnas’ work. Consequently those scholarly writings of Mickūnas are discussed in which intercultural problems are examined. By seeking to determine their genesis the paper’s author looks at the Lithuanian thinker’s biography and finds the important influence that the German philosophers Ludwig Landgrebe and Eugen Fink exercised upon Mickūnas’ thinking. The presence of this influence allows us to know the particularity of Mickūnas’ conception of interculturality. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8769.76.3
ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94286
Updated:
2022-04-11 08:18:09
Metrics:
Views: 6
Export: