Nepavykęs Veprių kalvarijų uždarymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepavykęs Veprių kalvarijų uždarymas
Alternative Title:
Unsuccessful attempt to close the Vepriai Stations of the Cross
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2001, t. 18, p. 169-190
Keywords:
LT
Ateizacija; Religija / Religion; Veprių kalvarijos.
EN
Atheisation; Vepriai stations of the cross.
Summary / Abstract:

LTDabar, atėjus XXI amžiui, mums sunku įsivaizduoti laisvą ir nepriklausomą Lietuvą be katalikų tikėjimo, kuris lydėjo lietuvių tautą beveik per visą jos egzistavimo laikotarpį. Pusę šio amžiaus kovodami dėl savo valstybės nepriklausomybės, Lietuvos gyventojai buvo priversti kovoti ir už galimybę išpažinti nuo seno egzistavusį katalikų tikėjimą. Katalikybė, įaugusi į lietuvių tautos sąmonę, tapo neatsiejama lietuviško savitumo dalis. Okupacijos laikotarpiu Vepriuose, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo vykdoma ateizavimo programa, kuri turėjo vieną tikslą - sugriovus kalvarijas, palaipsniui uždaryti ir visą Veprių parapiją. Tad kodėl tokios didelės įvairių sovietinių institucijų pastangos buvo nesėkmingos? Viena pagrindinių priežasčių - giliai įsišaknijusi katalikybės tradicija šiame mažame miestelyje. Daugiau nei šimtmetį turėję kalvarijas, vepriškiai nenorėjo jų netekti, nes į jų gyvenimą jau buvo įaugusi tradicija per Sekmines apvaikščioti Kristaus Kančių kelią. Kita priežastis - tvirta ne tik kunigų, klebonavusių Vepriuose, bet ir visų tikinčiųjų nuostata - nepaisant grasinimų ir nuolatinių persekiojimų išpažinti savo tikėjimą. Ir turbūt svarbiausia priežastis, kodėl sovietų valdžiai nepavyko išplėšti katalikybės iš Veprių, tai valdžios nesuvokimas, kad ji nori atimti iš žmonių dalį jų gyvenimo, sunaikinti tuos pamatus, kuriais buvo nuolat remiamasi, viltį ateityje turėti galimybę laisvai rinktis tai, kas jiems atrodytų svarbiausia. Veprių parapijos gyvenimas atspindi visos Lietuvos priešinimąsi sovietizacijai, parodo visą to meto Lietuvos situaciją.

ENWith the imposition of the Soviet rule in Lithuania in 1940J-brutal measures were used to implement the Soviet political and ideological program. One of the main objectives of this program was the atheization of, the Lithuanian nation, the "complete liberation from religious superstitions." The destruction;of beloved sacred places and temples was considered an important method towards.this goal. This work presents the history from,1940 to 1990.of.such a place in Vepriai, a small Lithuanian settlement in the Ukmergė District. The Vepriai Stations of the Cross were.destroyed in 1962 at the end of Khrushchev's rule when after a short period of political thaw the fight against religion and the church was intensified. Using archival sources and eyewitness reports, the article describes the nature and methods of fighting against "religious superstitions". The author used materials from the document fund of the Religious Affairs Commission of the Lithuanian SSR under the Commissioner of the USSR Supreme Council, the files of the Kaunas Archdiocese Vepriai Parish, and the accounts by residents "of the town of Vepriai. Even though all the chapels built outside the churchyard at the Stations of the Cross were destroyed during the 1962/1963 winter, the number of pilgrims visiting this temple remained almost the same and after. 1967 even began to grow notably each year. The efforts of the Soviet KGB to stop this flow of pilgrims were ineffective. In 1990, after the restoration of Lithuanian independence, the Vepriai Stations of the Cross were finally rebuilt. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15461
Updated:
2018-12-17 10:52:18
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: