Diferencijuoto mokymosi aplinka ir jos prielaidos Lietuvos bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose aukštesnėse klasėse : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Diferencijuoto mokymosi aplinka ir jos prielaidos Lietuvos bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose aukštesnėse klasėse: disertacija
Alternative Title:
Environment of differentiated teaching and its preconditions in higher grades of schools of general education in Lithuania
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
139 p
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje visuomenėje, vykstant nuolatiniams pokyčiams, kinta diferencijuoto mokymo sistema, jos tikslai bei aplinkos įtakos įvairiuose švietimo sistemos lygmenyse, atsiranda nauji realizavimo veiksniai (pvz. Profilinis mokymas). Disertacijoje siekiama atskleisti diferencijuoto mokymosi aplinkos prielaidas aukštesnėse klasėse. Tyrimu atskleista, kad besimokantysis turi teisę rinktis savo polinkius atliepiantį mokymosi turinį, įgyti naujos mokymosi patirties.

ENThe constant changes in today’s society bring changes to the system of differentiated teaching, its goals and environmental effects on various levels of the education system. New factors of realization emerge (for instance, profiled teaching). The dissertation aims to reveal preconditions of differentiated learning environments in higher grades. The survey showed that learners have the right of choosing the content of learning in line with their needs and acquire a new learning experience.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9332
Updated:
2022-02-07 20:08:42
Metrics:
Views: 16
Export: