Lietaus metaforos lietuvių ir rusų poezijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietaus metaforos lietuvių ir rusų poezijoje
Alternative Title:
Metaphors of rain in Lithuanian and Russian poetry
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gamtos reiškinių metaforos; Lietaus metaforos; Lietuvių poezija; Rusų poezija; Dviejų kalbų poetinių metaforų lyginimas; Metaforos modelis; Metaphors of atmospheric phenomena; Metaphors of rain; Lithuanian poetry; Russian poetry; Comparison of poetic metaphors in the two languages; Metaphorical model.
Keywords:
LT
Dviejų kalbų poetinių metaforų lyginimas; Gamtos reiškinių metaforos; Lietaus metaforos; Lietuvių poezija; Metaforos modelis; Rusų poezija.
EN
Comparison of poetic metaphors in the two languages; Lithuanian poetry; Metaphorical model; Metaphors of atmospheric phenomena; Metaphors of rain; Russian poetry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, kuriuo tęsiamas gamtos reiškinių metaforų, vartojamų lietuvių ir rusų poezijoje, ciklas, remiantis 45 lietuvių ir 57 rusų poetų kūrybos duomenimis, nagrinėjamos lietaus metaforos. Jose atsispindi įvairūs šio gamtos reiškinio aspektai: akustinis, dinaminis, temporalinis, vizualinis, terminis (susijęs su temperatūra). Dar minėtinas lietaus intensyvumas, jo griaunamoji jėga, sąsajos su tam tikru metų laiku ir pan. Metaforiniai posakiai suskirstyti į septynias semantines grupes. Lietaus metaforos gali būti: 1) antropomorfinės, 2) zoomorfinės, 3) biomorfinės (susijusios su augalais), 4) susijusios su negyvosios gamtos objektais ir reiškiniais, 5) "daiktiškosios", 6) susijusios su abstrakčiais dalykais, 7) kitokios. Paaiškėjo, kad abiejose kalbose gausiausios antropomorfinių ir "daiktiškųjų" metaforų grupės, o mažiausiai rasta zoomorfinių, "botaninių" ir "abstrakčiųjų" metaforų. Metaforinių posakių, nusakančių lietų lietuvių ir rusų poezijoje, lyginimas padėjo nustatyti, kad esama bendrų metaforos modelių, bet aptikta ir skirtumų, kurie susiję su tam tikrų modelių paplitimu. Pavyzdžiui, bendri yra zoomorfinių metaforų modeliai lietus - paukštis (čia bendras sparno įvaizdis), lietus - žirgas, lietus - smulkus gyvūnėlis. Skirtumų galima įžvelgti tada, kai modeliai vartojami skirtingoms lietaus savybėms nusakyti. Biomorfinių metaforų grupėje populiarus lietuvių perkeltinės reikšmės posakis lietus žydi, įvairūs palyginimai su gėlėmis. Tokių atvejų neaptikta rusų poezijoje. Lietaus metaforų, vartojamų lietuvių ir rusų poezijoje, gausa ir įvairovė rodo, kad eilėraščių autoriai aktyviai vartoja jau egzistuojančius kalboje įvaizdžius, kuria ir naujus palyginimus, kurie paprastai atitinka jau esamus metaforos modelius. [Iš leidinio]

ENThe current article, which is one of the further researches on the metaphors of natural phenomena in Lithuanian and Russian poetry, discusses the metaphors of rain (based on the works of 45 Lithuanian and 57 Russian poets). They reflect the following aspects of the phenomenon: acoustic, dynamic, temporal, visual, temperature, as well as its intensity, destructive consequences, belonging to a certain season and others. The metaphorical expressions are divided into seven semantic groups: 1) anthropomorphic, 2) zoomorphic, 3) biomorphic (plant), 4) associated with inanimate nature objects and phenomena, 5) ‘material’ (subject), 6) related to abstract concepts, and 7) others. In both languages, the anthropomorphic and subject groups of metaphors have turned out to be the largest, while the smallest groups are zoomorphic, biomorphic (plant) and abstract metaphors. The comparison of the metaphorical expressions that define rain in Lithuanian and Russian poetry showed that there are common metaphorical models, however, there are also differences that are related to the prevalence of certain models, as well as their presence/ absence in one of the two languages. Thus, among zoomorphic metaphors, the models rain-bird (with a common wing image), rain-horse and rain-small creature are common, while their difference consists in the fact that the models are used to characterize various properties of rain. For instance, a popular Lithuanian verb metaphor the rain blooms, as well as the comparison of rain with flowers (a biomorphic (plant) group of metaphors), are absent in Russian poetry. The richness and diversity of rain metaphors in Lithuanian and Russian poetry illustrate the authors' ability to use a number of images that have already existed in the language and their creativity to utilize absolutely new comparisons that are usually fit for the existing metaphorical models. [From the publication]

DOI:
10.15388/VLLP.2020.15
ISBN:
9786090705537
ISSN:
2669-0535
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93192
Updated:
2022-01-12 16:17:00
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: