Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje. D. 1, Teorinės prielaidos ir interpretacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje. D. 1, Teorinės prielaidos ir interpretacijos
Alternative Title:
  • Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków
  • Problemy teoretyczne i interpretacje
Editors:
  • Rutkovska, Kristina, sudarymas [com]
  • Niebrzegowska, Stanisława, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020.
Pages:
470 p
Series:
Vilnius University Open Series
Notes:
Bibliografija prie straipsnių. Reikšminiai žodžiai: Lenkų kalba; Etnolingvistika; Teksto analizė; Semantika; Tyrimai; Polish language; Ethnolinguistics; Text analysis; Semantics; Research; Lithuania.
Contents:
Pratarmė — Znaczenie języka ojczystego w pielęgnowaniu wartości i kształtowaniu osobowości: aspekt filozoficzny / Naglis Kardelis — Kultūrinė lingvistika: teorinės prielaidos ir metodai. DARBO definicijos Slavų ir jų kaimynų aksiologiniame leksikone (LASiS) pavyzdys / Jerzy Bartmiński — Apie kultūrinių konceptų eksplikaciją / Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska — Pojęcie wartości w litewskim językowym obrazie świata / Irena Smetonienė — Lietuvių kultūrinis kraštovaizdis folklore vertybiniu aspektu / Bronė Stundžienė — Wartości ludowe i sposoby ich odczytania. Tekst gwarowy na warsztacie etnolingwisty / Kristina Rutkovska — Vertybių sistemos raiška XX a. II pusės žemaičių kasdienybės diskurse / Jūratė Pajėdienė — Lietuvių ir Vilniaus krašto lenkų laidotuvių giesmės: repertuaro bendrieji bruožai ir raidos tendencijos / Aušra Žičkienė, Kristina Syrnicka — Wartości Polaków litewskich w tekstach poetyckich Gabriela Jana Mincewicza / Irena Fedorowicz, Kinga Geben — O kategorii płci i rodzaju w polszczyźnie / Marta Nowosad-Bakalarczyk — ŽMOGAUS vaizdinys vakarų aukštaičių kauniškių šnektų rašytiniuose šaltiniuose: sisteminių ir tekstinių duomenų analizė / Vilija Sakalauskienė — Sposób postrzegania człowieka w "Słowniku południowych gwar południowoauksztockich" / Vilija Ragaišienė — Sąvokos ŽEMĖ genezė / Marius Smetona, Anželika Smetonienė — Ogieniaszku, Zygmuncie! Tyś gość i ja gość... Konceptualizacja ognia jako istoty żywej w polskiej kulturze ludowej. Analiza etnolingwistyczna / Joanna Szadura — Lietaus metaforos lietuvių ir rusų poezijoje / Jelena Konickaja, Birutė Jasiūnaitė — Lietuviškas MOTINOS paveikslas remiantis anketinių apklausų duomenimis / Karolina Slotvinska, Kristina Rutkovska —DRAUGO konceptas publicistikoje / Loreta Vaičiulytė-Semėnienė — Konceptualizacja NARODU we współczesnym polskim dyskursie publicznym / Beata Żywicka — Obraz POLAKA w świetle tekstów medialnych kreowanych w przestrzeni internetowej przez mieszkańców krajów sąsiednich / Marta Hartenberger — Między wstydem a lękiem. Przegląd wybranych modeli kognitywnych WSTYDU w języku litewskim (na podstawie danych tekstowych i leksykograficznych) / Monika Bogdzevič — TIESA kalboje: tekstinių duomenų analizė / Irena Snukiškienė — Pamięć ujęzykowiona w relacjach osób w okresie średniej dorosłości / Damian Gocół — Dolina Pankisi i jej wartości w reportażu Wszystkie wojny Lary Wojciecha Jagielskiego / Sara Akram.
Keywords:
LT
Etnolingvistika; Lenkų kalba / Polish language; Semantika / Semantics; Teksto analizė; Tyrimai.
EN
Ethnolinguistics; Research; Semantics; Text analysis.
ISBN:
9786090705520 (bendras); 9786090705537 (1 dalis); 9786090704578 (skaitmeninis PDF, bendras); 9786090704585 (skaitmeninis PDF, 1 dalis)
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93126
Updated:
2022-10-17 12:01:52
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: