Europinio identiteto kaip švietimo dimensijos raiška Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinyje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europinio identiteto kaip švietimo dimensijos raiška Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinyje: disertacija
Alternative Title:
Expression of the European identity as an educational dimension in the content of education for general education schools
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
245 p
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Manifestation of the European identity as an educational dimen Kaunas : Technologija, 2004 41 p
Summary / Abstract:

LTEuropinio identiteto kaip švietimo dimensijos diegimui gali būti įvairios prielaidos, viena jų (ir pagrindinė) - raiška atskirų mokomųjų dalykų ugdymo turinyje. Esminė ugdymo turinio funkcija - tarnauti žmogaus tapsmui ir padėti plėtoti visus žmogaus prigimties ypatumus. Disertacijos mokslinio problemiškumo pagrindą sudaro tokie tyrimo klausimai: kokia kriterijų ir indikatorių sistema leistų ištirti europinio identiteto kaip švietimo dimensijos raišką ugdymo turinyje? Kokia europinio identiteto kaip švietimo dimensijos raiška būdinga Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinyje valstybinio bei edukacinės praktikos lygmenyse? Tyrimo tikslas – pagrįsti ir atskleisti europinio identiteto kaip švietimo dimensijos raišką Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinyje. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti europinių švietimo dimensijų kilmės ir sampratos probleminius aspektus. 2. Išskirti europinių švietimo dimensijų sudedamąsias, išryškinant jų kaitą bei santykį su pasaulinėmis dimensijomis. 3. Pagrįsti europinio identiteto kaip švietimo dimensijos charakteristikas. 4. Atskleisti europinio identiteto kaip švietimo dimensijos raiškos bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinyje galimybes. 5. Suformuoti ir pagrįsti europinio identiteto kaip švietimo dimensijos raiškos bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinyje tyrimo metodologiją. 6. Atskleisti ir išryškinti europinio identiteto kaip švietimo dimensijos raiškos ypatumus Lietuvos bendrojo lavinimo pagrindinės mokyklos ugdymo turinyje. [Iš leidinio]

ENVarious prerequisites may be necessary for the implementation of the European identity as an educational dimension. The main one is the expression of individual subjects in the content of education. The central function of the content of education is to serve to the becoming of the human being and to contribute to the development of all the peculiarities of the human nature. The basis of the scientific problems of the doctor’s dissertation is composed of the following research questions: What system of criteria and indicators would enable to examine the expression of the European identity as an educational dimension in the content of education? What kind of expression of the European identity as an educational dimension is typical to the content of education of general education school at national and educational practice level? The purpose of the research is to substantiate and reveal the expression of the European identity as an educational dimension in the content of education of general education school. Objectives of the research: 1. Disclosure of problematic aspects of the origin and conception of the European education dimensions. 2. Identification of constituents of the European education dimensions by highlighting their changes and relation with the global dimensions. 3. Substantiation of characteristics of the European identity as an educational dimension. 4. Identification of possible ways of the expression of the European identity as an educational dimension in the content of education of general education school. 5. Developing and substantiating the methodology for analyzing the expression of the European identity as an educational dimension in the content of education of general education school. 6. Disclosure and highlighting of peculiarities of the expression of the European identity as an educational dimension in the content of education of general education schools.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9319
Updated:
2022-02-07 20:09:34
Metrics:
Views: 21
Export: