Deprivuotų jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų savęs vertinimo sąsajos su pedagogų vertinimu profesinės etikos požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Deprivuotų jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų savęs vertinimo sąsajos su pedagogų vertinimu profesinės etikos požiūriu
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 74, p. 38-42
Keywords:
LT
Darbo santykiai / Labour relations; Etika / Ethics; Mokykla / School; Pedagogai / Pedagogues; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomi kokybinio tyrimo, atlikto vienoje Lietuvos miestų bendrojo lavinimo mokyklų, duomenys, atskleidžiantys deprivuotų jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų savęs vertinimo sąsajas su pedagogų vertinimais. Nagrinėjant deprivuotų pradinių klasių berniukų savęs vertinimo aspektus, išryškinant pradinių klasių mokytojų ir socialinės pedagogės refleksijas apie deprivuotus berniukus pirmoje, trečioje ir ketvirtoje klasėse, bandoma atskleisti nūdienos pradinei mokyklai būdingus psichosocialinio klimato ypatumus. Lyginant deprivuotų jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų savęs vertinimą su pedagogų vertinimais, ieškoma sąsajų tarp teigiamų ir neigiamų deprivuotų berniukų apibūdinimų, kuriuos pateikia patys vaikai ir jų pedagogės. Atkreipiamas dėmesys, kad ugdant sutrikusios psichosocialinės raidos vaikus dar per mažai laikomasi perimamumo ir visiems švietimo dalyviams suvokiamo integruotumo principų. Akcentuojama, kad vertinimas, kaip viena iš pedagogo funkcijų, turi būti svarstomas ne tik profesiniu, bet ir etiniu požiūriu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ugdymas; Vaikai; Mokyklinis amžius; Vertinimas; Pedagogai; Profesinė etika.

ENThis article discusses the data of the study conducted in Lithuanian comprehensive schools. Study data reveal the relation between deprived junior schoolchildren's self-esteem and the teachers’ evaluation of them. The analysis of aspects of deprived junior schoolboys' self-esteem sought to disclose teachers’ and social pedagogue's reflections on deprived first, third and fourth formers and unfold psychosocial environment characteristics of present day elementary schools. By comparing deprived junior schoolchildren's self-evaluations with the evaluations provided by pedagogues, the author attempts to reveal the relationship between positive and negative characterizations of deprived boys provided by both children and pedagogues. The article focuses on the poor observance of appropriation and integration principles, which are well-known to pedagogues involved, in the education of children with psychosocial developmental problems. It also stresses the idea that the assessment, which constitutes one of the duties of a pedagogue, should be implemented not only considering professional, but also ethical criteria.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/931
Updated:
2018-12-20 23:00:52
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: