Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendradarbiavimo vaidmuo stiprinant nacionalinį saugumą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendradarbiavimo vaidmuo stiprinant nacionalinį saugumą
Alternative Title:
  • The Role of Cooperation in Lithuania, Latvia, and Estonia in Strengthening National Security
  • Role of cooperation between Lituania, Latvia and Estonia in the enforcement of national security
In the Book:
Regioninio bendradarbiavimo saugumas / sudarytojas ir atsakingasis redaktorius Antanas Makštutis. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2005. P. 248-269
Keywords:
LT
Karinės organizacijos. NATO / Military organizations; Nacionalinis saugumas / National security.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje – remiantis Lietuvos ir tarptautiniais dokumentais, archyvine medžiaga, moksline literatūra, interneto medžiaga ir periodine spauda, apžvelgiamas trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityje, nagrinėjami šio bendradarbiavimo strateginiai tikslai, sritys, formos, bendri projektai, jų paskirtis, įvertinama šio bendradarbiavimo reikšmė stiprinant Baltijos regiono saugumą. [...] Straipsnyje nagrinėjama Baltijos valstybių bendrų institucijų veikla. [...] Šiuo metu Lietuvą, Latviją ir Estiją sieja platus trišalių institucijų ir ryšių tinklas. Per nepriklausomybės laikotarpį šios trys valstybės išplėtojo Šiaurės šalių pavyzdžiu grindžiamą bendradarbiavimo institucijų struktūrą (Baltijos Tarybą), kurios pagrindą sudaro Baltijos Asamblėja ir Baltijos Ministrų Taryba. Baltijos Tarybos veiklos analizė rodo, kad Baltijos Tarybos egzistavimas labai padeda Lietuvai, Latvijai ir Estijai išlikti vieningu politiniu vienetu tarptautiniuose santykiuose, koordinuoti jų įstatymų leidybos ir vykdomosios valdžių politiką bei veiksmus, siekiant bendrų tikslų. Trijų Baltijos šalių prezidentų aukščiausiojo lygio susitikimai yra konsultacinė ir koordinacinė Estijos, Latvijos ir Lietuvos Respublikų prezidentų institucija, kuri padėjo plėtoti glaudesnį Baltijos valstybių bendradarbiavimą, koordinuoti savo strategijas saugumo ir užsienio politikos klausimais, taip pat kitomis problemomis, kurios turi įtakos trišaliams santykiams. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Nacionalinis saugumas; Baltijos šalys (Baltic states); NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties organizacija); National security; Baltic region; NATO.

ENThe article evaluates the meaning of cooperation among the three Baltic countries in strengthening security in the Baltic region. For this purpose, the article is based on Lithuanian and international documents, archival materials, scientific literature, Internet materials and periodicals. It reviews the cooperation of Lithuania, Latvia, and Estonia in the fields of security and defence; analyzes the strategic goals of this cooperation as well as its forms, joint projects, and purpose; and evaluates the meaning of this cooperation in strengthening security in the Baltic region. [...] The article examines the activities of common institutions of the Baltic countries. [...] Presently, a wide trilateral network of institutions link Lithuania, Latvia, and Estonia. During the independence period, these three countries followed the example of Northern countries and expanded the structure of cooperative institutions (the Baltic Council), whose foundation is the Baltic Assembly and the Council of the Baltic Ministers. An analysis of the activities of the Baltic Council shows that its existence of helps Lithuania, Latvia, and Estonia to remain a united political unit in international relations, to coordinate the policies and activities of legislation and executive institutions in seeking common goals. The presidential summits of the three Baltic countries act as a consultative and coordinative institution, which has contributed to the development of closer cooperation among the Baltic countries, and the coordination of their security and foreign policy strategies.

ISBN:
9955423315
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9298
Updated:
2013-04-28 16:56:20
Metrics:
Views: 20
Export: