Types of national security and their interrelations with factors of social environment

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Types of national security and their interrelations with factors of social environment
In the Book:
Vadybos šiuolaikinės tendencijos / atsakingasis redaktorius ir sudarytojas Antanas Makštutis. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008. P. 147-174
Summary / Abstract:

LTŽmonių, visuomenės ir valstybės egzistavimo ir veiklos sfera yra charakterizuojama įvairiomis sritimis, iš kurių pagrindinės yra politinė, socialinė, ekonominė, karinė, informacinė, teisinė, kultūrinė ir kt. Kiekvienoje iš šių sričių egzistuoja įvairūs pavojai. Siekiant užtikrinti saugumą šiose srityse, yra būtina taikyti atitinkamas priemones, kad laiku reaguoti į įvairaus tipo pavojus. Todėl galima teigti, kad egzistuoja atskiri, bet tarpusavyje susiję saugumo tipai, kurie visi sudaro nacionalinį saugumą. Straipsnyje nagrinėjami socialinės aplinkos vidinių ir išorinių faktorių, kurie kelia pavojus visų tipų nacionaliniam saugumu, tarpusavio ryšiai. Kai kuriais atvejais šie pavojai išauga į grėsmes, ir reikia tam tikrų koordinuotų valstybės ir visuomenės priemonių, kad jas numatyti, pašalinti ir neutralizuoti. Pavojai yra klasifikuojami pagal jų atsiradimo priežastis ir šaltinius, veikimo sritį, vystymosi tempą, naikinimo galią ir kt. Pagrindinis dėmesys skiriamas socialiniam ir kariniam saugumui, kas sudaro nacionalinio saugumo pagrindą. Straipsnyje siūlomas matematinis modelis, skirtas nustatyti sąveikai tarp socialinės aplinkos faktorių ir nacionalinio saugumo tipų. Atlikta analizė rodo, kad socialinės aplinkos faktoriai yra glaudžiai susiję ir smarkiai įtakoja socialinį ir karinį saugumą. Siūloma analizės tvarka leidžia nustatyti pavojingiausias socialinės aplinkos sritis, kurios vaidina didžiausią vaidmenį užtikrinant socialinį ir karinį saugumą. Yra galima atlikti bet kokios sistemos, susidedančios iš komponentų, kompleksinę ir sisteminę analizę. Komponentai gali būti apibūdinti tiek statistiniais duomenimis, tiek įvertinti ekspertų.

ENThe article deals with interrelations between internal and external factors of social environment which present dangers for national security in all its types. In some circumstances these dangers grow into threats, which demands certain coordinated measures taken by the state and society in order to predict, eliminate and neutralize them. The dangers are classified according to the causes and sources of their appearance, their purview, the rate of development, destructive capacity etc. The main attention is paid to the social and military security which constitutes the basis of national security. A mathematic model is proposed to determine the degree of interrelation between factors of social environment and types of national security. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14128
Updated:
2016-09-19 12:08:43
Metrics:
Views: 4
Export: