Teismo psichologinė ekspertizė Lietuvoje : dabartinė padėtis, problemos ir galimi jų sprendimo būdai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teismo psichologinė ekspertizė Lietuvoje: dabartinė padėtis, problemos ir galimi jų sprendimo būdai
Alternative Title:
Psychological evaluation in court in Lithuania: present situation, problems and possible solutions
In the Journal:
Psichologija. 2006, t. 33, p. 89-100
Summary / Abstract:

LTDabar mūsų šalyje psichologams (išskyrus klinikinio psichologo specializaciją) ribojamos galimybės atlikti teismo psichologines ekspertizes, neatsižvelgiant į psichologo turimą kvalifikaciją, įgytą patirtį ar mokslo laipsnį. Tokia situacija nėra pagrįsta nei teisiniu, nei profesiniu, nei praktiniu požiūriu. Ji susidarė todėl, kad istoriškai psichologinė teismo ekspertizė gimė kaip sudedamoji psichiatrinės ekspertizės dalis ir ilgą laiką buvo vertinama kaip pagalbinė, „aptarnaujanti“ psichiatrinę. Ieškant problemos sprendimo būdų, reikėtų parengti naują teismo psichologinės ekspertizės norminį aktą, kuris atspindėtų modernios teismo psichologinės ekspertizės statusą. Straipsnio pabaigoje pateikiami konkretūs pasiūlymai, kurių įgyvendinimas skatintų rungtynišką teismo psichologinę ekspertizę, leistų įtraukti į ekspertizių atlikimą Lietuvos psichologų sąjungą, taip pat mokslininkus ir mokslo įstaigas, atliekančias psichologinės ekspertizės tyrimus. [Iš leidinio]

ENAt the present time possibilities for psychologists (with the exception of specialisation of a clinical psychologist) to carry out psychological expert examination irrespective of the qualification that a psychologist has, experience gained or his/her scientific degree are limited in our country. Such a situation is not substantiated either from a legal, professional or practical point of view. It formed because historically a psychological court expert examination appeared as a constituent part of a psychiatric court expert examination and was assessed for a long time as secondary that “serviced” the psychiatric one. Seeking to find ways of solving the problem one should prepare a new standard act of court expert examination, which would reflect the status of modern court psychological expert examination. At the end of the article specific proposals are put forward the implementation of which would encourage a competing court psychological expert examination, allow the Lithuanian Union of Psychologists, as well as scientists and scientific institutions, which conduct psychological research engage in carrying out expert examinations.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5898
Updated:
2018-12-17 11:48:22
Metrics:
Views: 56    Downloads: 13
Export: