Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis grįsto mokymosi personalizavimo įgalinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis grįsto mokymosi personalizavimo įgalinimas
In the Book:
Edukologijos inžinerijos link / sudarė ir parengė Elvyda Martišauskienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. P. 344-366
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Informacinės ir komunikacinės technologijos; Mokymosi personalizavimas; Pagrindinės mokyklos; Information and communication technologies; Personalization of learning; Basic schools.
Contents:
Įvadas — Personalizavimo sąvokos apibrėžtis — IKT grįsto mokymosi personalizavimo įgalinimo atvejo tyrimas — Tyrimo apimtis ir respondentai — Atvejo tyrimo eiga — IKT grįsto mokymosi personalizavimo įgalinimo vertinimo rezultatai — Apibendrinimas — Literatūra.
Keywords:
LT
Mokykla / School; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTAtsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes suasmeninto mokymosi diegimas pagrindinėje mokykloje paskatintų ugdyti XXI a. reikalingus įgūdžius, įgalintų besimokantįjį konstruktyviai taikyti gausias technologijų priemones ir išteklius aktualiems mokymosi tikslams pasiekti. Pagelbėti mokytojams diegti suasmenintą mokymąsi, naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT) galėtų gerosios praktikos personalizavimo aspektu IKT taikymo ugdyme požymiai. Suvokti ir apibrėžti šiuos požymius gali padėti praktikos pavyzdžių nagrinėjimas. Tai būtų personalizavimo įgalinimo požymiai, leidžiantys atpažinti tai, kas padėtų mokiniui suasmeninti mokymosi procesą. Tyrimo objektas yra IKT grįsto mokymosi praktika ir jos personalizavimo įgalinimo vertinimo kriterijai. Tyrimu personalizavimo įgalinimo aspektu nagrinėjami inovatyvios IKT grįsto mokymosi praktikos atvejai Lietuvos mokyklose. Atvejai atrinkti įgyvendinant ES 7-osios Bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos tarptautinio iTEC projekto (2010) bandymus pradinėse klasėse ir pagrindinės mokyklos V-VIII klasėse. Tyrimo tikslas - nustatyti, kurie gerosios inovatyvios IKT grįsto mokymosi praktikos požymiai yra svarbiausi įgalinant mokymosi proceso personalizavimą ir gali būti taikomi kaip personalizavimo įgalinimo vertinimo kriterijai. Tyrimo uždaviniai: 1) išskirti bendriausius IKT grįsto mokymosi personalizavimo požymius; 2) atlikti gerosios IKT grįsto mokymosi personalizavimo praktikos atvejo analizę; 3) suformuluoti ir įvertinti IKT grįsto mokymosi personalizavimo įgalinimo vertinimo kriterijus; 4) sudaryti IKT grįsto mokymosi personalizavimo įgalinimo gaires. [Iš Įvado]

ISBN:
9789955209942
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92119
Updated:
2022-03-04 14:23:20
Metrics:
Views: 26
Export: