Europos Sąjungos dokumentų vertimų variantiškumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Europos Sąjungos dokumentų vertimų variantiškumas
Alternative Title:
Variability in European Union document translations
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2021, 108, p. 190-198
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Dokumentai / Documents; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Skoliniai / Loan words; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Europos Sąjungos dokumentų vertimo klausimai ir variantiškumo raiška vertimo tekstuose. Analizuojami ES dokumentų vertimo iš anglų į lietuvių kalbą tekstai. Dėmesys skiriamas teisinės kalbos vertimo metodams ir sintaksės bei leksikos variantų taikymo atvejams. Nors nagrinėjami ES dokumentai susiję su teisiniais, politiniais ir ekonomikos klausimais, jų vertimas laikomas teisiniu vertimu, kuriam būdingi lingvistiniai bruožai pasireiškia leksikoje, sintaksėje, pragmatikoje ir stiliuje. ES dokumentų vertimuose į lietuvių kalbą matomas sintaksės ir leksinis variantiškumas, o teisinių tekstų vertimo stilistika ir pragmatika beveik nesiskiria nuo šių dokumentų tekstų anglų kalba. Leksinių variantų panaudojimas yra gana platus. [Iš leidinio]

ENThe article considers the translation issues of EU documents. It focuses on the legal language translation techniques and the variability of syntax and lexis. The analysis is conducted on the EU texts translated from English into the Lithuanian language. Though the studied EU documents cover legal, political and economic matters, the translation process is considered as the legal translation whose linguistic features are manifested in lexicon, syntax, pragmatics and style. The translations of EU documents into Lithuanian show syntactical and lexical variability while stylistics and pragmatics of legal texts do not show marked differences. Lexical variability proves to be rather extensive. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2021.67
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95957
Updated:
2022-07-04 21:10:10
Metrics:
Views: 20    Downloads: 8
Export: