M. Reinys - krikščioniškosios pedagogikos universalumo puoselėtojas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. Reinys - krikščioniškosios pedagogikos universalumo puoselėtojas
Alternative Title:
M. Reinys - a narturer of the universality of christian pedagogy
In the Journal:
Soter. 2006, 17 (45), p. 85-97
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Siūloma: krikščioniška pedagogika; Kunigo asmenybė; Praktinis ugdymas; Akademinis ugdymas.
Keywords:
LT
20 amžius; Akademinis ugdymas.; Kunigo asmenybė; Mokslas / Science; Praktinis ugdymas; Siūloma: krikščioniška pedagogika.
Summary / Abstract:

LTVienas aktyviausių lietuvių katalikiškojo intelektualinio sąjūdžio atstovų, ryški XX a. pirmosios pusės asmenybė mūsų tautos istorijoje. Jis - vienas aktyviausių lietuvių katalikiškojo intelektualinio sąjūdžio veikėjų, tad jo gyvenimo ir veiklos kryptis tyrinėjančių įvairių mokslinių straipsnių, studijų labai daug. Arkivyskupas atliko svarbią ugdymo misiją tuometinėje visuomenėje, daugiausia dėmesio skyrė asmenybės dvasingumui, nuo jo neatsiejamai dorovei, ragino plėtoti katalikišką veiklą: savo pavyzdžiu ir darbais liudyti Dievo meile. Ši M. Reinio krikščioniškosios pedagogikos universalumo sklaidos veikla dar nesulaukė specialių tyrimų. Todėl darbo tikslas - atskleisti M. Reinio - krikščioniškosios pedagogikos universalumo puoselėtojo asmenybę, jo veiklos kryptis ir formas. Darbo metodai - duomenų sisteminimas, analizė, statistika. Auklėjant jaunąją kartą M. Reinio rūpestis pasireiškė dviem kryptimis: praktine ir akademine. M. Reinio plati pedagoginės veiklos sklaidos skalė liudija jį buvus krikščioniškosios pedagogikos universalumo puoselėtoju. Minėtoje sklaidos skalėje išsiskiria perteikimo formos, jų plotmė ir priemonės. Pedagogas M. Reinys žinias perteikdavo dviem formomis: žodžiu ir raštu. M. Reinys - pirmasis lietuvis, supažindinęs Vakarus su Rytų mąstytoju V. Solovjovu. Jis siekė supažindinti Lietuvos inteligentus su Vakarų Europos mokslo naujovėmis, gebėjo atsiliepti į opius laikmečio klausimus. M. Reinio veikla iškėlė jį kaip krikščioniškosios pedagogikos universalumo puoselėtoją. M. Reinio krikščioniškosios pedagogikos idėjos neprarado aktualumo.

ENA person described was the most active representative of Lithuanian Catholic Intellectual Movement and a memorable personality in the history of our nation of the 20th century. He was one of the most active actors of Lithuanian Catholic Intellectual Movement, thus his life and activities were researched in a lot of scientific articles and studies. The Archbishop performed an important educative mission in the society; the biggest part of his attention was paid on spirituality and morality of people. He encouraged the development of Catholic activities, i.e. testifying the love of god by personal example and works. M. Reinys activities related to the universality of Christian pedagogy were not specifically analysed. Thus, the purpose of this work is to disclose the personality of M. Reinys as a nurturer of the universality of Christian pedagogy, and show directions and forms of his activities. Methods used: data structuring, analysis, and statistics. M. Reinys care about the education of young generation manifested in two directions: practical and academic. The range of M. Reinys pedagogic activities shows him being a nurturer of the universality of Christian pedagogy. The above mentioned range distinguishes by specific forms, areas, and measures of conveyance. Pedagogue M. Rainys used to convey knowledge in two forms: orally and in writing. M. Reinys was the first Lithuanian who introduced the Eastern thinker V. Solovjov to the West. He aimed to convey scientific innovations of the Western Europe to Lithuanian intelligentsia, and managed to respond to the most relevant issues of that time. M. Reinys activities described him as a nurturer of the universality of Christian pedagogy. M. Reinys Christian pedagogy ideas haven’t lost their relevance.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9192
Updated:
2020-11-21 10:54:14
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: