Mečislovo Reinio indėlis į Lietuvos pedagoginę psichologiją

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mečislovo Reinio indėlis į Lietuvos pedagoginę psichologiją
Alternative Title:
Contribution of Mečislovas Reinys to Lithuania’s pedagogical psychology
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2004, t. 24, p. 465-483
Keywords:
LT
Mečislovas Reinys; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTArkivyskupas Mečislovas Reinys (1884–1953) – didis Lietuvos mokslininkas, nepaprasto taurumo žmogus. Buvo plačiai išsilavinęs teologijos, filosofijos ir kitų mokslų srityse. Mokėjo 9 kalbas. Dirbo kapelionu, filosofijos ir psichologijos profesoriumi, arkivyskupu, 9-erius metus vadovavo Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedrai. M. Reinio indėlis į Lietuvos psichologiją yra labai konkretus. Ją pagrįstai galima laikyti pedagoginės psichologijos Lietuvoje pradininku ir kūrėju. M. Reinys apibrėžė pedagoginės psichologijos kaip mokslo objekto uždavinius, metodus, pagrindines sąvokas ir kūrimo principus. Laikydamasis holistinio visuomeninio požiūrio, išsamiai apibūdino sielos, žmogaus psichinio gyvenimo centro, psichinio subjekto ir psichiškosios laisvės sąvokas, žmogaus valios esmę ir savybes, žmogaus psichikos mokslinio pažinimo raidos dėsningumus ir pasaulėžiūros kriterijus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Holistinis visuminis požiūris į psichologiją; Holistinis visuomeninis požiūris; M. Reinio indėlis į pedagogonę psichplogiją; Mečislovas Reinys; Pedagoginė psichologija; Educational psychology; Holistic approach to psychology; Holistic point of wiew; M. Reinys contribution to educational psychology; Mečislovas Reinys; Pedagogical psichology.

ENArchbishop Mečislovas Reinys (1884–1953) had a broad and deep education in theology, philosophy, psychology, and other fields of science. He knew nine languages, worked as a chaplain, as a professor of philosophy and psychology, headed the Psychiatry Department of Lithuania’s University and Vytautas Magnus University. The contribution of professor Reinys to Lithuania’s psychology is great and concrete. One can justifiably consider Reinys to be the founder and creator of pedagogical psychology in Lithuania. Prof. Reinys regarded pedagogical psychology as a science and defined its object, tasks, methods, basic ideas, and principles of creation. Taking a holistic point of view, he extensively described the concepts of the soul as the center of a man’s mental life and as a psychic subject, revealed the essence of mental freedom and human will. Reinys analyzed the specifics of scientific knowledge and conformities of development, specified the guidelines and criteria for the formation of a world view. He worked on questions concerning a person’s professional preparation and finding his calling, and was interested in the psychological education of parents, teachers, and all of Lithuania’s society. Having good knowledge of the principles of spiritual, psychological, ascetic, and mystical life, he educated all those around him, had good understanding of every person, and with confidence inspired the desire to reach for perfection. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15686
Updated:
2018-12-17 11:23:08
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: