Mečislovo Reinio pedagogikos idėjos ir jų reikšmė šiandienos dorinio ugdymo programose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mečislovo Reinio pedagogikos idėjos ir jų reikšmė šiandienos dorinio ugdymo programose
Alternative Title:
Mečislovas Reinys’ pedagogical ideas in today’s moral education programmes
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2019, Nr. 1 (49), p. 46-51
Keywords:
LT
Arkivyskupas; Arkivyskupas M.Reinys; Dorovinis ugdymas / Moral education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas Thomo Groome’o modelis, pagal kurį parengtos dorinio ugdymo (tikybos) programos Lietuvos bendrojo ugdymo pradinėse ir pagrindinėse mokyklose. Šiame modelyje krikščioniškosios vertybės atpažįstamos sprendžiant gyvenimiškas problemas. Galimybė apsispręsti ir būti atsakingam už savo sprendimus, mokymasis daryti argumentuotas išvadas matant dabarties problemas – pagrindinis dorinio ugdymo tikslas. Vertybės neturi būti atsietos nuo gyvenimo. Atvirkščiai, jos turi atsispindėti problemų sprendimuose. Tam reikalingas platus, visuminis požiūris. Dorinio ugdymo siekinys – visapusiškai ugdyti asmenybę, todėl pats procesas pasižymi interdiscipliniškumu. Visa tai akcentavo viena intelektualiausių tarpukario Lietuvos asmenybių – arkivyskupas Mečislovas Reinys. Antroje straipsnio dalyje apžvelgiama keletas arkivyskupo M. Reinio straipsnių, kuriuose gvildenama visapusiška asmenybės ugdymo svarba. Savo mintis apie ugdymo svarbą arkivyskupas publikavo tiek moksliniuose, tiek periodiniuose leidiniuose, pats iš karto grįžęs po studijų į Lietuvą, matė žmogaus, kaip asmenybės, ugdymo svarbą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Arkivyskupas; Arkivyskupas M.Reinys; Dorinis ugdymas; Programos; Archbishop; Archbishop M.Reinys; Moral education; Programmes.

ENThe Thomas Groome model, used to prepare moral (religious) education programmes for Lithuanian primary and basic schools, has been presented in the paper. In this model, Christian values have been dealt with by solving life problems. The main purpose of moral education is to develop various skills: to make decisions, to take responsibility for one’s own development and learning, to draw considered conclusions coping with the problems of the time. Values should not be separated from life. On the contrary, we should bear them in mind solving our problems. A broad, holistic approach is necessary. The purpose of moral education is to equip children with moral values, moral education is an interdisciplinary process. Archbishop Mečislovas Reinys, one of the most intellectual personalities in the interwar period, emphasized that. Several Archbishop M. Reinys’ articles, in which he analyzed the importance of education and the development of the whole person, have been discussed in the second part of the article. He published his thoughts on the importance of education for human development in science journals and periodicals after his return to Lithuania from studies abroad. [From the publication]

DOI:
10.21277/jmd.v49i1.210
ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78684
Updated:
2020-04-24 06:52:28
Metrics:
Views: 29    Downloads: 6
Export: