Rusų kilmės Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių iš Lietuvos ryšiai su rusų diaspora JAV: individualios patirtys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rusų kilmės Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių iš Lietuvos ryšiai su rusų diaspora JAV: individualios patirtys
Alternative Title:
Relation of Russian refugees of World War II from Lithuania to Russian Diaspora in the USA: Analysis of individual experiences
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2020, Nr. 30, p. 61-81
Keywords:
LT
Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Rusų kilmės pabėgėliai; Etninė ir religinė tapatybė; Rusų diaspora.
EN
World War II; Lithuania; Refugees of Russian origin; Ethnic and religious identity; Russian diaspora.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami rusų kilmės Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių iš Lietuvos ryšiai su rusų diaspora JAV, gilinamasi į individualias dalyvavimo rusų emigrantų religinių ir visuomeninių organizacijų veikloje patirtis bei istorinėse rusų stačiatikių kapinėse išlikusių antkapinių paminklų spektrą. Atsižvelgiama į tai, kokios įtakos rusų kilmės karo pabėgėlių iš Lietuvos ryšiams su rusų diaspora turėjo kilmė, šeiminiai ir socialiniai ryšiai, Lietuvoje ir svetur įgytas išsilavinimas, darbinės ir visuomeninės veiklos patirtys. Tyrimas atskleidė, kad Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai iš Lietuvos, išlikę ištikimi rusų kultūrai ir išlaisvintos iš komunizmo Rusijos idėjai, JAV įsijungė į visuomeninę veiklą, kuria siekta supažindinti amerikiečius su ikirevoliucinės Rusijos kultūrinėmis ir religinėmis tradicijomis, demaskuoti komunistinę ideologiją. Dalis pabėgėlių, kaip ir rusų diaspora, įsiliejo į užsienio Rusų stačiatikių bažnyčios, priešiškos SSRS atžvilgiu dėl religinio persekiojimo, dvasininkų ir tikinčiųjų bendruomenes. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes the ties that Russian refugees from Lithuania during World War II had with the Russian diaspora in the United States, as revealed by individual experiences of participation in the Russian emigrants’ religious and social organizations and by surviving gravesite monuments in historical Russian Orthodox cemeteries in the United States. What influence on the ties of Russian war refugees from Lithuania with the Russian diaspora did their ethnic background, their family and social connections, their education obtained in Lithuania and elsewhere, and their work and social activities have? That is one of the questions this article tries to clarify. The research revealed that those World War II Russian refugees from Lithuania who remained loyal to Russian culture and to the idea of a Russia liberated from communism joined the civic activities in the United States that aimed to acquaint Americans with the cultural and religious traditions of Russia before the Communist revolution and also aimed to deconstruct Communist ideology. Some of the refugees entered into ties with the Russian diaspora through membership in communities of clergy and faithful opposed to the USSR because of its religious persecution of the Russian Orthodox Church abroad. [From the publication]

DOI:
10.7220/2351-6561.30.4
ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91574
Updated:
2021-02-17 13:18:03
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: