Lietuvos latvių ikonografiniai šaltiniai Šiaulių „Aušros“ muziejuje: Daunoravos fotorinkinys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos latvių ikonografiniai šaltiniai Šiaulių „Aušros“ muziejuje: Daunoravos fotorinkinys
Alternative Title:
Lithuanian Latvian iconographic sources in Šiauliai “Aušra” Museum: Daunorava photo collection
In the Journal:
Istorija [History]. 2020, Nr. 119, p. 91-127
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Daunorava; Emigrantai (Diaspora); Fotografija; Lietuvos latviai; Daunorava; Diaspora; Lithuanian Latvians; Photography.
Keywords:
LT
Daunorava; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Fotografija / Photography; latviai.
EN
Lithuanian Latvians.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje pristatomas 2016–2019 m. surinktas Daunoravos latvių – dundurniekų (Joniškio vlsč.) XIX a. pab. – 1985 m. fotografijų rinkinys (1 270 vnt.). Tyrime buvo taikomi metodai – interviu, genealoginis, šaltinių ir literatūros analizės, tipologinis, palyginamasis. Tai vertingas kiekiu ir turiniu lokalinės istorijos šaltinis tirti Lietuvos šiaurinėje dalyje gyvenusių latvių antropologiją, atskirų šeimų genealogiją, jų kasdieninį gyvenimą, papročius, šventes, švietimą, visuomeninę ir ūkinę veiklą, aprangą, sodybas, trobesius ar jų detales ir kt. [Iš leidinio]

ENThe publication presents a collection of photographs from the end of the 19th century by Daunorava Latvians – Dundurnieki (Joniškis parish) collected in 2016–2019 (1,270 items). Methods used in the research were: interview, genealogical, source and literature analysis, typological, and comparative. It is a valuable source of local history in terms of quantity and content to study the anthropology of Latvians living in the northern part of Lithuania, the genealogy of individual families, their daily lives, customs, holidays, education, social and economic activities, clothing, homesteads, huts or their details and more. [From the publication]

DOI:
10.15823/istorija.2020.119.5
ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91255
Updated:
2022-01-19 14:56:04
Metrics:
Views: 23    Downloads: 7
Export: