Martyno Jankaus prašymas Sankt Peterburgo cenzūros komitetui dėl lietuviškų knygų spaustuvės įkūrimo Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Martyno Jankaus prašymas Sankt Peterburgo cenzūros komitetui dėl lietuviškų knygų spaustuvės įkūrimo Lietuvoje
Alternative Title:
Martynas Jankus’ application to the Committee on Censorship of Saint Petersburg for the establishment of a printery of Lithuanian books in Lithuania
In the Journal:
Knygotyra. 2006, t. 46, p. 238-251
Keywords:
LT
Sankt Peterburgo cenzūros komitetas.
Summary / Abstract:

LTMartynas Jankus 1898 m. spalio 11 d. prašymu Sankt Peterburgo cenzūros komitetui mėgino gauti leidimą įkurti spaustuvę Lietuvos teritorijoje ir spausdinti lietuviškas knygas. Šis prašymas nebuvo išskirtinis reiškinys. Po kelerių metų nuo caro Niklajaus II valdymo pradžios (1894 m. ) pagausėjo lietuvių inteligentijos ir knygnešių rūpesčių parengtų kolektyvinių prašymų dėl spaudos draudimo panaikinimo ir dėl leidimo pačioje Lietuvoje spausdinti lietuviškus leidinius. Šie prašymai būdavo siunčiami siunčiami carui, carienei, vidaus reikalų, liaudies švietimo ministrams ir kitoms valdžios institucijoms. Tuo metu rašydami eticijas savo teises gynė ir Mažosios Lietuvos gyventojai. Visi prašymai dėl lietuvių spaudos draudimo turėjo įtakos priimant sprendimą šį draudimą panaikinti.Reikšminiai žodžiai: Sankt Peterburgo cenzūros komitetas.

ENBy application of 11 October 1898 to the Committee on Censorship of Saint Petersburg Martynas Jankus tried to obtain a permit to establish a printery in the territory of Lithuania and to print Lithuanian books. This application was not an exceptional phenomenon. Several years following the beginning of the rule of Tsar Nikolai II (1894) the number of collective applications for the abolishment of prohibition of the press and the permit to print Lithuanian publications in Lithuania prepared by the Lithuanian intellectuals and book hawks increased. These applications were sent to the Tsar, the Tsarina, ministers of the Internal Affairs and people’s education as well as other public authorities. At that time by writing petitions the residents of Lithuania Minor defended their rights. All the applications for the prohibition of the Lithuanian press had an impact on adopting the decision to abolish this prohibition.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9102
Updated:
2018-12-20 23:11:15
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: