Army 777: Gospel in(sub)culturized

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Army 777: Gospel in(sub)culturized
Alternative Title:
Army 777: į(sub)kultūrinta geroji naujiena
In the Journal:
Soter. 2020, 74 (102), p. 41-51
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Judėjimai / Movements; Subkultūra / Subculture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas krikščionybę išpažįstančius subkultūrų atstovus vienijantis Army 777 judėjimas Lietuvoje. Judėjimas neturi oficialios vadovybės ir neformaliai vienija narius, dalyvaujančius Army 777 interneto erdvėse ir siejančius save su judėjimo vizija bei simboliais. Straipsnyje apžvelgiama judėjimo statistika, aptariamos pagrindinės jo idėjos bei jų įkūnijimas Army777.lt interneto svetainėje, taip pat judėjimo vartojamoje vizualikoje. Straipsnyje apžvelgiamas platesnis judėjimo kontekstas – jaunimo santykio su krikščionybe situacija Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo išvakarėse ir jaunimo subkultūrų Vakaruose požiūriai bei praktikos. Straipsnyje atskleidžiama, jog Army 777 semiasi įkvėpimo tiek iš vakarietiškųjų subkultūrų, tiek iš evangelinių krikščionybės maksimų. Taip Army 777 judėjimas ne vien įkūnija pasaulėžiūros paradoksą, bet ir atveria jungties galimybę tarp, rodos, skirtingų (sub)kultūrinių krantų. Išlikdamas autentiškai krikščioniškas judėjimas, Army 777 krikščionybę į(sub)kultūrina. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Subkultūros; Krikščioniški judėjimai; Jaunimas; Army 777; Subcultures; Christian movements; Christianity; Lithuania; Youth; Army 777.

ENIn this article the Lithuanian movement Army 777 is presented and analyzed. The movement unites Christian members of various “youth subcultures” (metal fans, goths, punks, bikers and the like). The movement has no formal leadership, and is based entirely on non-formal participation of members in Army 777 internet spaces, and associating themselves with ideas and symbols of the movement. The article presents main ideas of the movement and their visual representations, interpreting them in the context. Two main contextual fields for this Christian movement are indicated, namely – the situation of Christian youth during the Soviet times, and the reality of Western youth subcultures. The former created an urgent need for a translation of Christianity into more youth-like language and imagery, the latter provided visual and musical elements for Army 777. Thus in the movement subcultural elements (often stereotypically understood as having anti-Christian meaning) serve as genuine means of expression for the Christian values and views. In this way Army 777 is not just a paradox, but also a meeting space, where Christianity is in-sub-culturized, and subcultures are Christianized. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8785.74(102).3
ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90991
Updated:
2021-01-25 10:23:30
Metrics:
Views: 33    Downloads: 4
Export: