Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vykdomo praktikos Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais formavimo tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vykdomo praktikos Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais formavimo tendencijos
Alternative Title:
Trends of formation of the jurisprudence on issues of the Special part of the Criminal Code enforced by the practice of the Supreme Court of Lithuania
In the Journal:
Teisė. 2020, t. 117, p. 8-31
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje įvairiais kiekybiniais ir kokybiniais aspektais analizuojami LAT Senato nutarimai ir LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus apžvalgos, taip pat šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos ir išplėstinių septynių teisėjų kolegijos nutartys, įvertinama jų istorinė raida, analizuojami ir vertinami rūšinių ir konkrečių nusikalstamų veikų sudėčių aiškinimo kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai, atskleidžiamos LAT Senato ir šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus rekomendacijų ir jurisprudencijos BK SD klausimais formavimo ir keitimo tendencijos, taip pat šioms tendencijoms turintys įtakos veiksniai. Straipsnyje konstatuojama, kad LAT Senato nutarimai ir LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus apžvalgos baudžiamosios teisės specialiosios dalies klausimais yra ir toliau išliks reikšmingi ir netiesiogiai, kaip gerosios praktikos pavyzdys, darys įtaką žemesniųjų teismų praktikai.LAT Senato nutarimuose, LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus apžvalgose ir LAT jurisprudencijoje daugiausia dėmesio skiriama nusikalstamoms veikoms nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, nusikalstamoms veikoms valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, nusikalstamoms veikoms finansų sistemai ir nusikalstamoms veikoms, susijusioms su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. Straipsnyje daroma išvada, kad LAT išplėstinių kolegijų nutarčių skaičių iš esmės nulemia registruojamų nusikalstamų veikų ir žemesniuosiuose teismuose išnagrinėjamų baudžiamųjų bylų skaičius bei baudžiamosios atsakomybės atribojimo nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių (pvz., civilinės, administracinės, mokesčių ir pan.) poreikis. LAT Senato nutarimų ir LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus apžvalgų baudžiamosios teisės specialiosios dalies klausimais priėmimą ir kryptingumą iš dalies lemia ir LAT siekis pateikti išankstines rekomendacijas žemesniesiems teismams dėl itin probleminių ar rezonansinių problemų sprendimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; Baudžiamojo kodekso Specialioji dalis; Rekomendacijos; Jurisprudencija; Supreme Court of Lithuania; Special Part of Criminal Code; Recommendations; Jurisprudence.

ENThis article analyzes the decisions of the Senate of the Supreme Court of Lithuania, the reviews of the Criminal Cases Division of this Court, as well as the rulings of the plenary sessions and the expanded panels of seven judges which contain recommendations or new interpretations for provisions of articles of the Special Part of the Criminal Code or those adjusting the existing case law. It analyzes and evaluates quantitative and qualitative indicators in the interpretation of the types and specific cases of criminal acts, reveals the main tendencies of formation and change in recommendations and case law on the Special Part of the Criminal Code, as well as factors influencing these tendencies. The article states that the decisions of the Senate of the Supreme Court of Lithuania and the reviews of the Criminal Cases Division of this Court on the issues of the special part of criminal law are and will continue to be significant and will indirectly, as examples of good practice, influence the practice of lower courts.Decisions of the Senate of the Supreme Court of Lithuania, reviews of the Criminal Cases Division of this Court, and the jurisprudence of this Court focus on crimes against property, property rights and property interests, crimes against the public service and public interests, crimes against the financial system, and crimes related to illegal disposition of narcotic and psychotropic substances. The article concludes that the number of rulings of the extended chambers of the Court is mainly determined by the number of registered criminal acts and criminal cases heard in lower courts and the need to separate criminal liability from other types of legal liability (e.g., civil, administrative, tax, etc.). Meanwhile, the adoption and direction of the decisions of the Senate of the Supreme Court of Lithuania and the reviews of the Criminal Cases Division of this Court on the issues of the special part of criminal law are also influenced by the Court’s desire to provide preliminary recommendations to lower courts for solving extremely problematic issues. [From the publication]

DOI:
10.15388/Teise.2020.117.1
ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90837
Updated:
2021-01-17 11:58:25
Metrics:
Views: 31    Downloads: 11
Export: