Renesansas. Literatūros apžvalga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Renesansas. Literatūros apžvalga
In the Book:
Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795 / sudarė Sigitas Narbutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. P. 67-76
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Renesanso raštija; Renesanso literatūra; Dokumentai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Renaissance writing; Renaissance literature; Documents.
Keywords:
LT
Dokumentai; Jėzuitai / Jesuits; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Literatūra / Literature; Renesansas / Renaissance.
EN
Documents; Renaissance literature; Renaissance writing.
Summary / Abstract:

LTEuropos kultūros istorijoje Renesansu vadinamas laikotarpis, Italijoje trukęs nuo XIV a. iki XVI a. pradžios, o likusioje Europos dalyje - maždaug nuo XV a. iki XVI a. pabaigos. Lietuvoje Renesanso apraiškų pastebime XVI a. pradžioje, o jo įsigalėjimo pradžią datuojame XVI a. viduriu. Šio laikotarpio pabaigą galima sieti su kai kuriais svarbiais XVI a. antrosios pusės įvykiais, formavusiais savitus jau kitos - Baroko - epochos pavidalus: Kontrreformacijos pradžia XVI a. aštuntajame dešimtmetyje, jėzuitų mokymo ir mokslo įstaigų sistemos susiformavimu antroje XVI a. pusėje (1570 Vilniuje atidaroma jėzuitų kolegija, 1579 jos pagrindu įsteigiamas universitetas; iki amžiaus pabaigos tokios kolegijos atidaromos dar Polocke, Rygoje, Tartu ir Nesvyžiuje), taip pat ypač reikšmingomis valstybės teisės (Trečiasis Lietuvos Statutas, 1589), Bažnyčios (Brastos unija, 1596) reformomis ir kt. Renesanso LDK literatūros paminklų eilę pradeda lotyniškos Mikalojaus Husoviano poemos, o užbaigia Jono Radvano "Radivilias" (Radviliada, 1592). Į tą gretą taip pat patenka religiniai raštai lietuvių, lenkų, rusėnų, lotynų ir vokiečių kalbomis, ėję tiek Kunigaikštijoje, tiek kaimyninėje Prūsijoje, kurią vasalinė priklausomybė visu šiuo laikotarpiu siejo su Gediminaičių dinastijos valdoma Lenkijos Karalyste, o kultūrinis ir etninis bendrumas - su ta pačia Lenkija, Livonija ir Lietuva. [Iš straipsnio, p. 67]

ISBN:
9786094250491
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90234
Updated:
2022-01-17 09:54:50
Metrics:
Views: 22    Downloads: 12
Export: