Paauglių požiūriai į priešingą lytį jų dvasinio tapsmo kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių požiūriai į priešingą lytį jų dvasinio tapsmo kontekste
Alternative Title:
Views of Adolescents to the Opposite Sex in the Context of Spiritual Establishment
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2006, t. 16, p. 97-105
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Socialinės teisės / Social rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami kontroversiški požiūriai į lyčių skirtybes, lygybę bei lygiavertiškumą. Šiame kontekste atskleidžiami 13–15 metų paauglių požiūriai į priešingą lytį. Net trys ketvirtadaliai paauglių linkę įžvelgti atsitiktinius, stereotipinius, dažniausiai neigiamus aspektus. Tyrimo duomenys išryškino daugelio tyrinëtojų pastebėtą didesnį berniukų veiklumą, o mergaičių – receptyvumą. Požiūriai į priešingą lytį turi sąsajų tik su aukščiausiomis dvasinėmis vertybėmis ir nepriklauso nuo lyties, tačiau dvasinių vertybių internalizacija iš dalies skiriasi. Dabar neįmanoma vien pedagoginėmis priemonėmis pakeisti tokį didžiulį mastą įgavusį negatyvų paauglių požiūrį į priešingą lytį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lytis; Lyčių lygiavertiškumas; Lygybė; Skirtingumas; Dvasinės vertybės.

ENThe article discusses controversial attitudes to gender differences, equality and equal value. In this context attitudes of 13-15-year-olds are revealed to the opposite sex. As many as three fourths of adolescents tend to see random, stereotypical and often negative aspects. Research data highlight higher activity of boys and receptivity of girls noticed by many researchers. Attitudes to the opposite sex have links only with the highest spiritual values and are independent of the gender but internalisation of spiritual values is partly different. Now solely by pedagogical means it is impossible to change the negative attitude of adolescents to the opposite sex which has now such a large scale.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8910
Updated:
2018-12-17 11:51:11
Metrics:
Views: 21
Export: