Akademinio jaunimo psichologinės adaptacijos problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinio jaunimo psichologinės adaptacijos problemos
Alternative Title:
The Psychosocial adjustment problems of the academic youth
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 61, p. 51-58
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama akademinio jaunimo psichosocialinė situacija aukštojoje mokykloje, savijauta, problemos. Tyrime dalyvavo Šiaulių universiteto studentai, kurie turėjo galimybę išsakyti, su kokiais sunkumais susiduria studijų metu. Paaiškėjo, kad beveik visi respondentai (521 iš 527) turi problemų, susijusių su individualiais ypatumais (depresinės nuotaikos, drovumas, nevykėlio jausmas), ar sunkumų, susijusių su tarpasmeniniais santykiais (dėstytojų autoritarizmas, susvetimėjimas su bendraamžiais ir tėvais). Šios problemos stipriai koreliuoja su sunkumais, kylančiais akademiniame procese, bei su baime dėl profesijos perspektyvų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Psichosocialinių problemų struktūra; Problemų dažnumas; Pagalbos poreikis; The structure of psychosocial problems; Problem frequency; The need for aid.

ENThe article analyses the psychological situation, condition and problems of the academic youth in the higher education institution. Šiauliai University students were asked to express their opinion about the difficulties they encounter during the studies. It has been found out that almost all the respondents (521 of 527) have some individual difficulties (depression, shyness, sense of failure) or communication problems (thinking of tutors being authoritarian, estrangement with contemporaries and parents). These problems are firmly interrelated with the difficulties arising in the process of studies and apprehension of career prospects.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8877
Updated:
2018-12-20 22:55:29
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: