Dėstytojų ir studentų bendradarbiavimas - prielaida vidinei komunikacijai gerinti

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėstytojų ir studentų bendradarbiavimas - prielaida vidinei komunikacijai gerinti
Alternative Title:
Cooperation as precondition of effective intra-organizational communication between students and lecturers
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimo formos; Mokymasis bendradarbiaujant; Suaugusiųjų švietimas; Vidinė komunikacija; Šiuolaikinė organizacija; Adult education; Collaborative learning; Forms of cooperation; Inside communication; Intra-organizational communication; Leavining by cooperation; Modern organization.
Contents:
Įvadas — 1. Teorinis bendradarbiavimo ir komunikacijos procesų svarbos bei reikšmės šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje pagrindimas. 1.1. Bendradarbiavimas - šiuolaikinės organizacijos vidinės aplinkos veiksnys ; 1.2. Komunikacija - bendradarbiavimo ir socialinio aktyvumo esminė sąlyga ; 1.3. Bendradarbiavimas - pagrindinis organizacijos mokymosi principas — 2. Dėstytojų ir studentų bendradarbiavimo raiškos empirinis tyrimas. 2.1. Tyrimo metodika ; 2.2. Tyrimo rezultatai ir jų analizė — Išvados.
Keywords:
LT
Suaugusiųjų mokymas / Adult education; Bendradarbiavimo formos; Mokymas. Mokymasis. Didaktika / Teaching. Learning. Didactics; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Šiuolaikinė organizacija; Vidinė komunikacija.
EN
Collaborative learning; Forms of cooperation; Inside communication; Intra-organizational communication; Leavining by cooperation; Modern organization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas bendradarbiavimas kaip vienas reikšmingiausių XXI a. procesų bei siūlomų sprendimų daugeliui įvairių iššūkių, su kuriais susiduria šiuolaikinė visuomenė, organizacijos ir jų individai. Bendradarbiavimo ir komunikacijos kokybė šiame amžiuje tampa vis aktualesnė daugelio specialybių ir sričių atstovams, o ypač pedagogams, kurių kontaktai su juos supančiais žmonėmis turėtų būti visapusiškai naudingi ir darnūs. Straipsnyje akcentuojamas šiuolaikiniuose Lietuvos universitetuose skatintinas dėstytojų ir studentų bendradarbiavimas, kuris tampa esmine ir veiksmingiausia prielaida gerinant tokių organizacijų vidinę komunikaciją, veiksmingą sąveiką tarp atskirų individų ir jų grupių. Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmoje nagrinėjama bendradarbiavimo samprata bei reikšmė, efektyvios komunikacijos svarba ir mokymasis bendradarbiaujant. Antroje dalyje analizuojamos dėstytojų ir studentų bendradarbiavimo raiškos tendencijos aukštojo mokslo kontekste. [Iš leidinio]

ENThe modem world today experiences cardinal changes - the environment is constantly changing, the competition is increasing, cooperation expands, the needs of the society grow, and they raise demands not only to business and administration organizations, but also to educational organizations and their individuals. One of the emerging and most promising metaparadigms is cooperation, which requires collective solutions on the issues, developing of relationships with different cultures and their individuals, improving internal culture of organizations, which allow rising to various challenges, met by modern society, organizations and every individual. The results of the completed empirical research indicate that the cooperation of students and lecturers in the modem higher education institution is observed; however the culture of individualism predominates in it. Therefore in order to form the culture of cooperation in the higher education institution the development of the positive attitude of lecturers and students towards cooperation, promotion of the confidence in individuals of the other group, improvement of their relationships, more open and sincere interaction, cultivation of the two-way communication, integration of the cooperation concept into the education process and creation of the culture of the cooperation is essential. [From the publication]

ISBN:
9955190442
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87831
Updated:
2021-03-21 13:22:21
Metrics:
Views: 21
Export: