Challenges for primary school teachers in ensuring inclusive education for children with autism spectrum disorders

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Challenges for primary school teachers in ensuring inclusive education for children with autism spectrum disorders
Alternative Title:
Iššūkiai, kylantys pradinių klasių mokytojams, užtikrinant autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų įtraukųjį ugdymą
In the Journal:
Pedagogika. 2020, 138, 2, p. 209-225
Keywords:
LT
Autizmo spektro sutrikimus turintys vaikai; Įtraukusis ugdymas; Pradinė mokykla; Mokytojai; Iššūkiai.
EN
Children with autism spectrum disorders; Inclusive education; Primary school; Teachers; Challenges.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pateikiami kokybinio tyrimo duomenys, atskleidžiantys iššūkius, kylančius pradinių klasių mokytojams, užtikrinant ASS turinčių vaikų įtraukųjį ugdymą. Tyrimas atskleidė, kad mokytojams stinga kompetencijų dirbti su ASS turinčiais vaikais. Nemenkus iššūkius mokytojams kelia probleminis ASS turinčių vaikų elgesys: sunku supranti šių vaikų probleminio elgesio priežastis, valdyti probleminį bei ugdyti pozityvų elgesį. Mokytojams kyla sunkumų įtraukiant ASS turinčius vaikus į klasės bendruomenę, bendrą veiklą. Tam turi įtakos ASS turinčių vaikų bendravimo sunkumai, pasikartojantis, stereotipinis elgesys, interesai, veikla; kiti vaikai nesupranta ASS turinčių vaikų, juos atstumia, skriaudžia; mokytojams stinga žinių, kaip ugdyti ASS turinčių vaikų socialinius įgūdžius. Mokytojai patiria iššūkius organizuodami mokymo(si) procesą klasėje: sunku planuoti veiklą, didelėse klasėse sunku individualizuoti ugdymo procesą, stinga priemonių, metodinių leidinių, specialistų pagalbos siekiant užtikrinti įtraukųjį ASS turinčių vaikų ugdymą. Mokytojams kyla bendradarbiavimo su kitais pedagogais, specialistais sunkumų dėl kai kurių pedagogų ir specialistų medicininio požiūrio į negalią, stinga komandos periodinių susitikimų. Mokytojai turi bendradarbiavimo su ASS turinčių vaikų tėvais sunkumų dėl nepamatuotų tėvų lūkesčių, problemų neigimo ar slėpimo, jų negebėjimo atpažinti vaikui kylančių problemų, tėvų neįgyvendinamų susitarimų. [Iš leidinio]

ENThe article presents the results of a qualitative study revealing the challenges faced by primary school teachers in ensuring inclusive education for children with autism spectrum disorders (hereinafter ASD) in mainstream classrooms. Teachers face the following challenges: problem behaviour of children with ASD, difficulty in engaging children with ASD in the classroom community and common activities, difficulties in collaborating with other teachers, education support professionals, and parents. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2020.138.12
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87416
Updated:
2020-09-07 23:12:17
Metrics:
Views: 24    Downloads: 12
Export: