Grafas Jurgis Melžinskis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Grafas Jurgis Melžinskis
In the Book:
Renavas / sudarytojai A. Butrimas, A. Miltenytė, P. Šverebas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001. P. 169-180
Keywords:
LT
Jurgis Antanas Melžinskis; Renavas; Dvarininkai; Didikai ir magnatai; Biografijos.
Summary / Abstract:

LTGrafas Jurgis Antanas Melžinskis gimė 1901 metų balandžio 18 dieną Renavo dvare. Jo tėvai buvo Marijus Feliksas Melžinskis (1871-1910), Stanislovo s., ir Stanislava Liudvika Voinič-Sianoženckytė-Melžinskienė (1868-1957), Eugenijaus d. Jurgis turėjo seserį Mariją Leontiną (1902-1990), ištekėjusią už Januso Zdziechovskio. Grafiukas iki 1914 metų mokėsi Šveicarijoje. 1916-1918 metais lankė Kijevo šv. Kotrynos realinę mokyklą ir baigė septynias jos klases. Tais pačiais metais įstojo į Varšuvos aukštąją žemės ūkio mokyklą, bet jos nebaigė, nes rudenį savanoriu išėjo į frontą. Dalyvavo nuginkluojant vokiečius, sulaikant bolševikus ties Polese. 1920 metais baigė Varšuvos pėstininkų karo mokyklos kavalerijos kursą. 1921 metais išleistas į atsargą, gyveno Džonzgovo dvare. Lenkijoje jo karinė veikla labiausiai susijusi su 2-uoju Grochovskių ulonų pulku. 1939 metais vėl mobilizuotas į armiją, dalyvavo mūšyje prie Kockų su fašistinės Vokietijos kariuomene, paimtas į nelaisvę ir uždarytas į karininkų lagerį Murnau, Pietų Vokietijoje. Po išlaisvinimo 1945 metų liepos mėnesį vėl grįžo į lenkų armiją. Tarnavo 1-ajame ulonų pulke ir 14-ojoje Didžialenkių tankų brigadoje. Po to pasitraukė į Angliją, dirbo Londono geležinkelio stotyje, aktyviai dalyvavo Grochovskių ulonų pulko klubo veikloje. Mirė 1973 metų spalio 3 dieną. Palaidotas Londono South Ealing kapinėse. Už karinius nuopelnus Lenkijoje buvo apdovanotas „Srebrny Krzyž Zaslugi" ir medaliu „Polska swemu obroricy", o emigracijoje - 5-ojo laipsnio „Virtuti Militari" ordinu. Kuriantis tautinėms Lietuvos ir Lenkijos valstybėms, savo gyvenimą susiejo su Lenkija - buvo aktyvus Lenkijos kovų už nepriklausomybę dalyvis. Renave jis praleido tik ankstyvąją vaikystę, o grafui priklausiusią dvaro dalį su visu nekilnojamuoju turtu 1922 metais nusavino Lietuvos vyriausybė. [P. 180]

ISBN:
9986571715
Related Publications:
Palaidojimų kriptose tyrinėjimų galimybės ir problemos: Renavo kapinių koplyčios kriptos tyrimų pavyzdys / Simona Matuzevičiūtė, Rimantas Jankauskas. Acta Academiae Artium Vilnensis 2009, t. 55, p. 149-163.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87101
Updated:
2022-01-24 19:30:31
Metrics:
Views: 5
Export: