Renavas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Renavas
Editors:
  • Butrimas, Adomas, sudarymas, redagavimas [com, edt]
  • Miltenytė, Asta, sudarymas [com]
  • Šverebas, Povilas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001.
Pages:
471 p
Series:
Žemaičių praeitis; 9
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Senosios Renavo apylinkių šventvietės / Vykintas Vaitkevičius — Renavo piliakalnis / Laima Valatkienė — Praeitis, saugota Skėrių senkapių / Adelė Cholodinskienė — Pratęsti Butikių (Skėrių) kapinyno tyrinėjimai / Ilona Vaškevičiūtė — Von Roenne giminė ir Kuršo baronai von Roenne / Janis Baltinis — Rönne Žemaitijoje / Povilas Šverebas — Trumpai apie Renavo ir kitų kilmingųjų herbus / Edmundas Rimša — Du Rönne šeimos portretai / Marija Matušakaitė — Renavo dvaro ansamblio meninės ypatybės / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. Renavo parkas / Kęstutis Labanauskas — Gargždų Rönne istorija / Janina Valančiūtė — Eugenijus Rönne – žemaičių poetas / Regina Mikšytė — Baronų Rönne bibliotekos / Asta Miltenytė — XIX a. žemaičių dvarininko Vilniaus sezonas. Pagal Antano Rönne dienoraštį / Rūta Janonienė — Renavo dvaras – Žemaičių, Lietuvos ir tarptautinių kontaktų aspektu / Adomas Butrimas — Laurynas Ivinskis Renave / Danutė Petkevičiūtė — Grafas Jurgis Melžinskis / Povilas Šverebas — Antanas Skeivys ir griūvantys carizmo pamatai Renave / Povilas Šverebas — Renavo parapija / Povilas Šverebas — Renavo šv. Izidoriaus bažnyčios Kryžiaus kelio stotys / Jurgita Ludavičienė — Senieji Renavo kapų tekstai / Giedrius Subačius — Saule besišypsantys rūmai ir apysakos „Sename dvare“ autorė / Vitalija Juškevičiūtė — Renavo mokyklos istorija / Danguolė Samoškaitė — Muzikantai Jonušai / Emilija Miltenienė — Viktoras Kazlauskas – vienas iš aukštųjų Lietuvos karininkų / Vidmantas Jankauskas— Rainių kankinys Herminegildas Žvirzdinas / Kazys Misius — Jadvygos Gimbutaitės ir Antano Juzumo tragedija / Emilija Juzumaitė-Miltenienė — Lakūnas Stasys Baipšys / Povilas Šverebas — Iš renaviškių politinių pokario bylų / Kazys Misius — Tautodailininkė Genovaitė Čejauskaitė / Povilas Šverebas — Dainininkas Vladas Usinas / Povilas Šverebas — Eksperimentininkai Vladas ir Romualdas Danieliai / Povilas Šverebas — Architektas Albinas Čepys / Povilas Šverebas — Giedojimas – renaviškių garbės reikalas / Laima Skabickienė — Iš renaviškių atsiminimų — Dokumentai. Mikalojaus Rönne testamentas 1784 m. 1800 m. Gaurų-Renavo dvaro inventorius. Renavo koplyčių inventoriai. Vasiliauskių nuomojamos žemės sutartis su grafu Feliksu Melžinskiu. „Paupio“ jaunimo organizacijos dokumentai. Dvaro turto naikinimas 1940 m. Kosto Virkečio dokumentai. 1983 m. Renavo dvaro rūmų apžiūros aktas — Trumpai apie straipsnių autorius — Trumpai apie atsiminimų autorius — Sutrumpinimai, šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Zusammenfassung.
Keywords:
LT
Baronai von Roenne; Bažnyčia; Bendruomenė; Dvaras; Dvarų kultūra; Gargždai; Grafas Melžinskis; Kultūra; Parkai; Atsiminimai; Renavas; Renavo parapija; Von Roenne giminė.
EN
Church; Community; Count Melžinskis; Culture; Estates culture; Gargždai; Geneology of baron von Roenne; Hous of von Roenne; Menor; Park; Reminiscence; Renavas; Renavas parish.
ISBN:
9986571715
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43946
Updated:
2020-08-24 19:32:22
Metrics:
Views: 31
Export: