Assessment of the employee motivation system : a case study of a production enterprise

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessment of the employee motivation system: a case study of a production enterprise
Alternative Title:
Darbuotojų motyvavimo sistemos vertinimas: gamybinės įmonės atvejo analizė
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2009, Nr.2 (16), p. 55-66
Keywords:
LT
Poreikis; Motyvavimas; Motyvavimo; Sistema; Poveikio būdai; Motyvavimo priemonės.
EN
Demand; Motivation; Motivation system; Means of impact; Motivation measures.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje daugiausia dėmesio skiriama darbuotojų išlaikymo įmonėje problemai. [...] Tyrimo tikslas - įvertinti gamybinės įmonės darbuotojų motyvavimo sistemą. Svarbiausias darbo motyvacijos privalumas - tai sistemiškas ir aiškus motyvaciją lemiančių veiksnių visumos, o ne atskirų procesų, nagrinėjimas. Straipsnyje darbuotojų skatinimo sistema suvokiama kompleksiškai, t. y. kaip ekonominių (darbo užmokestis, priedai, premijos ir pan.), teisinių (darbo ir poilsio laikas, teisė į kasmetines atostogas, saugaus darbo instrukcijos ir pan.), psichologinių (darbo sąlygos, moralinis skatinimas, kvalifikacijos kėlimas, karjera) ir filosofinių (darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą, komunikacija ir pan.) motyvavimo veiksnių grupių visuma. Būtent šiomis kryptimis atliktas pasirinktos įmonės darbuotojų motyvavimo sistemos vertinimo tyrimas. [...] Tyrimo metu buvo prieita prie šių išvadų: daugelis pasirinktos gamybinės įmonės darbuotojų įmonėje taikomas ekonominio pobūdžio motyvavimo priemonės vertino nepakankamai [...] Gamybinės įmonės darbuotojų motyvavimo sistemos vertinimas teisinių motyvavimo priemonių aspektu- svarbiausi darbo procesai bendrovėje yra reglamentuoti įstatymais. Vertinant psichologinio pobūdžio motyvavimo priemones nustatyta, kad bendras darbo sąlygas įmonės darbuotojai vertino teigiamai. Tačiau nustatyta, kad darbuotojai turi mažai galimybių dalyvauti įvairiuose mokymuose, seminaruose ir kursuose. [...] Filosofinės veiksnių grupės darbuotojų motyvavimo priemonių vertinimo duomenys parodė, kad įmonės darbuotojai nevengia prisiimti atsakomybės už savo veiksmus, tačiau jie nepakankamai gauna informacijos iš vadovybės apie įmonės veiklą, nėra įtraukiami į spendimų priėmimo procesus ir yra tik paklusnūs vadovo nurodymų vykdytojai. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on the issue of employee retention in an enterprise as economic growth in Lithuania was still noticeable during the period of investigation (March- April, 2008). This growth was accompanied by overfull employment in the market which subsequently resulted in a tough competition among enterprises for human resources. In order to retain their employees, the executives were constantly raising the following questions: What are the means to make employees work effectively and devotedly? What work conditions should be created? What wages should be paid? How to promote and motivate the work of staff? What wage package to offer? All these issues were being solved by creating a unique motivation system for each organization. In the article, the employee promotion system is perceived comprehensively, i.e. as the entirety of groups of economic (wages, premiums, bonuses, etc.), juridica\ (working hours and relaxation time, entitlement to annual holidays, job safety instructions, etc.), psychological (work conditions, moral inducement, in-service training, career, etc.) and philosophical (involvement of employees in decision making, communication, feedback, etc.) factors of motivation. The study on assessment of the employee motivation system at the selected production enterprise, by means of which imperfections in the motivation system of the enterprise were identified, was carried out in the above mentioned directions. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21194
Updated:
2018-12-17 12:28:03
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: