Excellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Excellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje
Editors:
Giniūnienė, Asta, sudaryt [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019
Pages:
343 p.
Series:
Religinės kultūros paveldo studijos; 4
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Liudas Jovaiša. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šventieji globėjai Lietuvos vyskupijų liturginių kalendorių duomenimis — Darius Žukauskas. Unikali šventųjų bendrija Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje — Gabija Surdokaitė-Vitienė. Šv. Antano Paduviečio gyvenimas ir darbai Vilniaus pranciškonų bažnyčios skliauto tapyboje — Asta Giniūnienė. Šventųjų ir palaimintojo Mykolo Giedraičio paveikslai atgailos kanauninkų Videniškių bažnyčioje — Dalia Vasiliūnienė. Pamokslininkų ordino šventųjų reprezentacija Lietuvos bažnyčiose — Regimanta Stankevičienė. Trinitorių šventieji šio ordino ir kitose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bažnyčiose — Asta Giniūnienė, Svedana Poligienė. Apie Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje rastus relikvijorius, jų puošybą ir relikvijas — Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje inventorizuotų relikvijorių katalogas — Lijana Birškytė-Klimienė. Šv. Onos gerbimo centro susiformavimo Žemaičių vyskupijoje atvejis: stebuklinga Batakių šv. Onos skulptūra — Lijana Birškytė-Klimienė. Stebuklingų šv. Onos paveikslų fenomenas Lietuvoje: Alvito, Lentupio ir Duokiškio bažnyčių atvejai — Rūta Janonienė. Šv. Filomena - XIX a. atrasta katakombų šventoji ir jos kulto apraiškos Lietuvoje — Aušra Vasiliauskienė. Simono Čechavičiaus (1689-1775) piešiniai iš Rokiškio dvaro kolekcijos: nuo šventųjų iki palaidūnų — Skaidrė Urbonienė. Apie retus šventųjų globėjų atvaizdus liaudies skulptūroje — Santrumpos — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Lietuvos istorija; Katalikų bažnyčia; Šventieji; Bažnyčios; Vienuolijos; Atvaizdai
EN
The Lithuanian history; Catholic Church; Saints; Churches; Monkhood; Images
Summary / Abstract:

LTMokslo straipsnių rinkinys skirtas šventųjų kultui ir raiškai XVI-XX a. Lietuvos meninėje kultūroje. Daug pokyčių patyręs šventųjų gerbimo reiškinys turėjo milžiniškos įtakos Europos, taip pat Lietuvos dvasinei, kultūrinei ir socialinei raidai. Veikiamos šio reiškinio, vešėjusios idėjos, vertybinės nuostatos ir etinės normos persmelkė kasdienį visuomenės gyvenimą, darė įtaką įvairių socialinių grupių mentalitetui ir ilgam įsitvirtino kultūriniame akiratyje. Šventieji asmenys buvo sektini moraliniai pavyzdžiai, savotiški "dorybių prakilnumo" (excellentia virtutum) reprezentantai, tad jų kultų iškilimas ar sunykimas, šių asmenybių įvaizdžių ir vizualinių pavidalų formavimas skirtingais laikotarpiais tapo visuomenės dvasinių ir moralinių nuostatų indikatoriumi. Kita vertus, tam tikrų iškilių asmenybių populiarumui, jų kulto intensyvumui ir įkūnijamų vertybių vizualizacijai įtakos turėjo epochos kontekstai: istoriniai procesai, paraleliniai kultūros reiškiniai ir kitos laikotarpio suformuotos aktualijos. Lietuvos kultūrologai, istorikai ir dailėtyrininkai įvairiais aspektais, paskirai ar siedami su platesniais tyrimais jau yra nagrinėję šventųjų kultus - šis leidinys dar vienas, tačiau specialiai į šventųjų atvaizdų problematiką ir jų paveldą sutelktas šio daugiaveidžio ir daugiasluoksnio reiškinio tyrimus. Straipsnių autoriai pristato įvairių šventųjų kultų ir vizualinių pavidalų genezę Lietuvoje, nagrinėja šio reiškinio bendrąsias Europos tendencijas ir vietinės raiškos ypatybes.Pirmą kartą imtasi ištirti pamatinę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir jos vyskupijų šventųjų globėjų temą (Liudas Jovaiša), ankstyviausią Žemaitijoje šv. Onos kulto židinį Batakių bažnyčioje ir kelis vėlesnius šios šventosios gerbimo atvejus (Lijana Birškytė-Klimienė). Leidinyje daugiausia dėmesio skirta intelektualiniam tautos elitui atstovavusių vienuolijų dailei - pateikiama vienintelio Lietuvoje iš dalies sunykusio pranciškonų konventualų šventovės freskų ciklo ikonografijos rekonstrukcija (Gabija Surdokaitė-Vitienė), nagrinėjamas po įvairias vietas pasklidęs basųjų trinitorių dailės paveldas (Regimanta Stankevičienė), taip pat dominikonų (Dalia Vasiliūnienė), benediktinų (Darius Žukauskas), atgailos kanauninkų (Asta Giniūnienė) šventųjų reprezentacijos Lietuvos mene. Į kultūros apyvartą sugrąžinami netyrinėti šventųjų kultai (Rūta Janonienė), visai neseniai atrastas, sovietmečiu paslėptas relikvijorių rinkinys (Asta Giniūnienė, Svetlana Poligienė). Ikonografiniu aspektu aptariami išlikęs Simono Čechavičiaus šventųjų piešinių rinkinys (Aušra Vasiliauskienė), reti dangiškų globėjų atvaizdai tradicinėje liaudies skulptūroje (Skaidrė Urbonienė). Šis mokslo straipsnių rinkinys pratęsia "Religinės kultūros paveldo studijų" knygų seriją. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9786098231137
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83042
Updated:
2020-11-12 15:37:46
Metrics:
Views: 11
Export: