Mokinių turinčių specialiųjų poreikių, valstybinės kalbos mokymo aspektai tautinių mažumų bendrojo lavinimo mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių turinčių specialiųjų poreikių, valstybinės kalbos mokymo aspektai tautinių mažumų bendrojo lavinimo mokykloje
Alternative Title:
Peculiarities of teaching the state language to pupils with special educational needs at a comprehensive school
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2006, Nr. 2 (15), p. 46-54
Keywords:
LT
Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbos ugdymo bendrojo lavinimo mokyklos strategijoje (2004–2009) teigiama, kad jau švietimo sistemos grandyje būtina užtikrinti atitinkamų negimtosios kalbos kompetencijų ugdymą – tautinių mažumų mokyklų moksleiviai turi įgyti gebėjimą vartoti lietuvių kalbą visose gyvenimo srityse ir situacijose. Tačiau šiame dokumente nėra išskirtos mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, valstybinės kalbos mokymo gairės, neatkreiptas dėmesys į spartėjantį šių mokinių integracijos bei inkliuzijos bendrojo lavinimo mokyklose procesą. Straipsnyje siekiama supažindinti su tyrimo, atlikto kai kuriose tautinių mažumų mokyklose, duomenimis, atkreipiant dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduria pedagogai, mokantys valstybinės kalbos mokinius, turinčius specialiųjų poreikių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Valstybinė kalba; Tautinės mažumos; Lietuvių kalba (valstybinė); Specialieji poreikiai; Mokymosi sunkumai; Mokymo šaltiniai.

ENThe strategy of education of Lithuanian language in schools of general education (2004–2009) stipulates the necessity to consolidate the teaching of relevant competences of non-native language in the stage of education system – students of schools of ethnic minorities should acquire the capacity of speaking Lithuanian in all fields and situations of life. However, the documents does not specify guidelines for the teaching of the official language to students with special needs, with a focus on the process of accelerating integration and inclusion of the students in schools of general education. The article aims to present the data of the research carried out in some schools of ethnic minorities, referring to difficulties emerging to teachers who teach the official language to students who have special needs.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5802
Updated:
2018-12-17 11:48:15
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: