Lietuvos akademinis jaunimas patriotizmo ir kosmopolitizmo kryžkelėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos akademinis jaunimas patriotizmo ir kosmopolitizmo kryžkelėje
Source:
Keywords:
LT
Tauta; Pilietiškumas; Ugdymas; Jaunimas; Vertybės; Tautinis tapatumas
EN
Nation; Citizenship; Education; Youth; Values; National identity
Summary / Abstract:

LTNors asmens tautinis tapatumas plačiai studijuojamas, naudojamos įvairios metodikos, visgi nėra aišku, kuri iš jų tinkamiausia šiam fenomenui atskleisti. Tyrime pasiteisino pasirinktas individualių socialinių nuostatų tyrimas anoniminiu klausimynu natūralioje masinėje populiacijoje. Tai leidžia identifikuoti statistiškai gryną ir teoriškai interpretuojamą tautinio tapatumo nuostatų struktūrą. Empirinis nuostatų tyrimas parodė, jog tautinis tapatumas sudėtinga, daugiamatė struktūra. Faktorinės validacijos dėka išskirtos Lietuvos studentų tautinį tapatumą atspindinčių nuostatų dimensijos (ir atitinkamai subskalės): „kultūriniai ir pilietiniai įsipareigojimai tautai”, „tautiškai angažuota pozicija”, „tautiškumo įtaka asmeniui”, „tautinis apsisprendimas”, „antietnocentristinės (sąlygiškai kosmopolitinės) nuostatos”, „tautiškumo refleksija”, „nacionalistinis požiūris į tautiškumą” ir kt. Kompleksiniame tautinį tapatumą atspindinčių nuostatų struktūros modelyje, kuris buvo gautas daugiapakopės faktorinės analizės dėka, išryškėjo apibendrinta dvimatė jų struktūra. Nuostatos gana aiškiai poliarizavosi į „tradicinio” ir „modernaus” tautiškumo dedamąsias. Tautinis tapatumas Lietuvos studentų populiacijoje pasireiškia keliais kritiniais būviais: „nacionalistiniu”, „etnocentristiniu”, „nuosaikiu-racionaliu”, „refleksyviu-demokratiniu” bei „antietnocentristiniu (sąlygiškai kosmopolitiniu)” požiūriu į tautiškumą. Šių tautiškumo būvių seką atspindėjo daugiamatės skalės (MDS) dėka gautas Lietuvos studentų tautinio tapatumo raiškos gradacijos modelis. [Iš teksto, p. 221]

Related Publications:
Value-based contours of national identity of contemporary teenagers / Elvyda Martišauskienė. Bildungswissenschaft auf der Suche nach globaler Identität. 2013. P. 553-563.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85544
Updated:
2020-06-07 19:06:00
Metrics:
Views: 8
Export: