Vaikų kalbos žodyno turtinimo žaidimais ankstyvajame amžiuje svarba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų kalbos žodyno turtinimo žaidimais ankstyvajame amžiuje svarba
Alternative Title:
Enrichment of children’s vocabulary through playful activities in early years
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ankstyvasis amžius; Pedagoginis bendradarbiavimas; Ugdymo galimybės; Vaikų žodynas; Žaidimai; Žodyno turtinimas; Children vocabulary; Children' vocabulary; Childrens vocabulary; Early age; Enrichment of vocabulary; Pedagogical cooperation.
Keywords:
LT
Ankstyvasis amžius; Pedagoginis bendradarbiavimas; Ugdymas / Education; Vaikai / Children; Vaikų žodynas; Žaidimai; Žaislai / Toys; Žodyno turtinimas.
EN
Early age; Enrichment of vocabulary; Pedagogical cooperation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama mokslinės literatūros apžvalga, nagrinėjanti ankstyvojo amžiaus vaikų žodyno turtinimo svarbą, pasitelkiant žaidimus. Straipsnyje nurodoma, kad ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos žodyno turtinimas svarbus sėkmingos tolimesnės vaiko raidos kontekste, nes tai turi įtakos vaiko mąstymui, elgsenai, bendravimui; sėkmingas vaikų žodinės raiškos puoselėjimas per žaidybinę veiklą skatina kuo įvairesnę patirtį bei tarpusavio komunikavimą ir bendradarbiavimą. Tyrimo duomenys rodo, kad ankstyvojo amžiaus vaikų komunikaciniai gebėjimai dar yra silpni, ugdytiniai geba susikoncentruoti trumpai, jų žaidimų turinys kinta. Šio amžiaus vaikai noriai žaidžia su įvairiais ugdomaisiais žaislais, domisi edukaciniais žaidimais, tačiau ne visi turi tinkamų ugdomųjų priemonių kalbos lavinimui ir žodyno turtinimui namuose. Dalis tėvų skiria nepakankamai laiko savo vaikų kalbos žodyno turtinimui namuose. Tyrimo rezultatai parodė, kad grupėse trūksta priemonių kalbos žodyno turtinimui per žaidybinę veiklą, taigi siekiant efektyvaus vaikų kalbos žodyno turtinimo šiame amžiuje, svarbu kurti palankias edukacines aplinkas, ieškoti bei pritaikyti šio amžiaus vaikams reikalingas ugdymosi priemones. Darželio ir šeimos bendradarbiavimas suteikia prielaidas palankios edukacinės aplinkos kūrimui. Tinkamai plėtojama žaidybinė veikla sėkmingai prisideda prie vaiko žodyno turtinimo. [Iš leidinio]

ENEarly years is the age of children up to three years old. During this age, children start to manage their behaviour, intentions, while imitating the behaviour of the family members and others. They can follow the behaviour rules that are clearly defined; they seek for a successful result and behave in the way parents teach them. The problem of the research is how children’s vocabulary is enriched through playful activities in the early years. The research aims to reveal the peculiarities of the enrichment of children’s vocabulary through playful activities in the early years. The tasks of the research are to prove theoretically the importance of the enrichment of children’s vocabulary through playful activities in early years; determine parents and pedagogues’ opinion about it; and based on the results of the research, initiate, plan and implement an educational project in a pre-school institution. The methods of the research include the analysis of scientific literature, a written survey, an oral survey, and the analysis of statistical data. The results of the research revealed that the communicational skills of early year children (1.5-year-old to 3-year-old) are still very weak. They can focus their attention for a very short period, and the content of their games changes. The children of this age want to play with various instructive toys, they are interested in educational games; however, not all children have appropriate educational means for language learning and the enrichment of their vocabulary at home. A lot of parents do not devote a sufficient amount of time for enriching the vocabulary of their children at home. According to educators, kindergartens do not have sufficient means for the enrichment of children’s vocabulary through playful activities. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85141
Updated:
2021-02-02 19:04:59
Metrics:
Views: 93    Downloads: 49
Export: