Šeima ir ikimokyklinė įstaiga: bendro pagrindo ieškojimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeima ir ikimokyklinė įstaiga: bendro pagrindo ieškojimas
Alternative Title:
A Family and a Pre-School Institution
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 41, p. 121-130
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTŠiuo straipsniu siekta išsiaiškinti tėvų ir darželio bendruomenės lūkesčius siekiant šeimos ir darželio bendradarbiavimo. Tuo tikslu atliktas tyrimas su 31 darželio pedagogu ir 32 tėvais. Jo metu anketų pagalba, stebint ir analizuojant pedagoginį procesą, aptarti šeimos ir darželio bendradarbiavimo modeliai; atskleisti pagrindiniai tėvų norai ir lūkesčiai, susiję su darželio veikla; išsiaiškinti darželio pedagogų it tėvų bendradarbiavimo privalumai ir trūkumai. Tyrimo metu nustatyta: 1) tik tarpusavio pasitikėjimu ir pagalba pagrįstas šeimos ir darželio bendradarbiavimas gali laiduoti sėkmę ugdant vaiko asmenybę. Vaikas socialinę patirtį įgyja namuose ir darželyje, o norint, kad toji patirtis būtų teigiama ir padėtų mažyliui užaugti doru, darbščiu, sveiku žmogumi, būtinas šeimos ir pedagogo glaudus bendradarbiavimas; 2) tėvų nuomone, bendravimo su darželio bendruomene ir auklėtojomis vertingumas ir prasmingumas – tai pedagoginis ir psichologinis švietimas, bendra veikla, nes tai padeda geriau pažinti savo vaiką, suvokti darželio ugdymo sistemą, reikalavimų svarbą ugdant asmenybę ir kt. 3) Darželio darbuotojos nusako tokius bendravimo su šeima lūkesčius: noras geriau pažinti auklėtinį sudarant jam dvasinį ir fizinį komfortą darželio grupėje, suteikiant tėvams paramą ugdyti vaiką bei skatinant tėvus suteikti materialinę ir moralinę paramą darželiui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Šeima; Ikimokyklinės įstaigos; Tėvų ir darželio bendruomenės lūkesčiai; Bendradarbiavimas; Family; Pre-school institution; Expectation of parents and kindergarten communion; Cooperation.

ENThis article aims at ascertaining expectations of parents and the kindergarten community in order to achieve cooperation between a family and a kindergarten. A research with 31 kindergarten pedagogues and 32 parents was delivered for this purpose. During the research—with the help of questionnaires as well as observation and analysis of the pedagogical process—models for cooperation between a family and kindergarten were discussed; the main wishes and expectations of parents in relation to activity of a kindergarten were revealed; and advantages and disadvantages of cooperation between kindergarten pedagogues and parents were ascertained. The research provided the following: 1) only trust and support-based cooperation between a family and a kindergarten can ensure successful development of child’s personality. A child gains social experience both at home and at the kindergarten and in order to make sure that this experience is positive and helps a child developing into an honest, hard-working, and healthy person, close cooperation between a family and a kindergarten is required; 2) according to parental opinion, value and significance of cooperation with the community of a kindergarten and educators is the pedagogic and psychological education and joint activity as it helps to better know a child, understand the education system of a kindergarten, and importance of requirements in educating a personality and etc. 3) kindergarten staff lists the following expectations regarding their cooperation with family: readiness to get to know a child better by providing him/her with a better spiritual and physical comfort in a kindergarten group, providing parent with support in child education and encouraging parents to provide a kindergarten with material and moral support.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7774
Updated:
2018-12-20 22:51:29
Metrics:
Views: 60    Downloads: 25
Export: