Priešmokyklinio amžiaus vaikų vystymosi ypatumai miesto ir kaimo sąlygomis.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priešmokyklinio amžiaus vaikų vystymosi ypatumai miesto ir kaimo sąlygomis
Alternative Title:
The Peculiarities of Development of Pre-School Year Children in Town, Small Town, and Country
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 53, p. 77-81
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTLemiamą vaidmenį priešmokyklinio amžiaus vaiko gebėjimų formavimuisi turi artimoji vaikui aplinka – šeima kaip socialinė mikroaplinka, giminės, draugai, bendraamžiai, kaip artimiausia bendruomenė, regionas ir jo specifika (gyvenimo būdas ir jo ypatumai) kaip vaiko vystymąsi veikianti mezoaplinka. Miesto, kaimo ir rajono centro vaikų išsivystymas ryškiausiai skiriasi pagal rišlios kalbos, rašymo įgūdžius, meninius gebėjimus ir vaizduotę. Beveik visi darželius lankantys vaikai, remiantis kontroliniais klausimais, įvertinti teigiamai. Nelankiusių darželių vaikų socialiniai gebėjimai ir patirtis skiriasi. Priešmokyklinio ugdymo sistemos sudarymas yra svarbus visiems vaikams, skiriamas jų socialinei kultūrinei patirčiai kaupti, adaptyvumui puoselėti, ugdymo(si) netolygumams mažinti, visų jo fizinių, psichinių galių plėtojimuisi, pozityvios socialinės ir emocinės patirties įgijimui, pažinimo motyvacijai, kūrybiškumui skatinti. Ypač tai pabrėžtina kalbant apie kaime ir rajono centre gyvenančius vaikus, nes čia šeimos neturi palankių galimybių parengti vaiką mokyklai ir pasiekti optimalų jų socialinės brandos lygį. Šeimos įtaka, ypač tėvo ir motinos santykiai itin reikšmingi, tačiau šiuolaikinė šeima patiria daug sunkumų ir parengti vaikų mokyklai dažniausiai nesugeba. Tam reikia šeimos narių ir vaikų įstaigų pedagogų bendradarbiavimo. Tyrimas parodė, kad tėvų požiūris į pedagogo veiklą ir vaikų ugdymą pozityvus, tačiau jie stokoja galimybių ir pedagoginių žinių.

ENIn this article, the authors generalize the results of a pilot research. Results provide that development of 5-6 year old children that weren’t attending a kindergarten is different in a town, small town, and the entire country. The study was focused on children’s self-consciousness, emotional development, social games, social behaviour, cognitive development (classification and grouping, amount, time, and space), and language, habits pertaining to writing, and art as well as imagination.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8497
Updated:
2018-12-17 10:50:35
Metrics:
Views: 38    Downloads: 11
Export: