Maturity for school among pre-primary children with visual impairments as prerequisite for successful socialisation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Maturity for school among pre-primary children with visual impairments as prerequisite for successful socialisation
Alternative Title:
Priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių regos sutrikimų, mokyklinė branda kaip sėkmingos socializacijos prielaida
In the Journal:
Pedagogika. 2014, 116, p. 213-225
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Mokykla / School; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių regėjimo sutrikimų, mokyklinės brandos 2003–2013 m. ilgalaikio tyrimo rezultatai. Remiantis daugiamečių tyrimų rezultatais nustatytos priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių regėjimo sutrikimų, ugdymo problemos, determinuotos regėjimo sutrikimų bei nepakankamo ugdytojų dėmesio. Straipsnyje siekiama atskleisti mokyklinės brandos turinį ir, remiantis gautais tyrimo rezultatais, įrodyti būtinumą priešmokyklinių grupių vaikų, lankančių ugdymo įstaigas, mokyklinę brandą tirti du kartus per metus, po pirmojo tyrimo parengiant jiems individualias rekomendacijas. Tyrimo tikslas – nustatyti priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių regos sutrikimų, mokyklinę brandą, kaip svarbią socializacijos prielaidą. Tyrimo metodika. Tyrimui buvo panaudota „Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodika“ (metodikos rengėjai G. Gintilienė, D. Butkienė, S. Girdzijauskienė, R. Dragunevičienė, V. Gudauskienė, 2005): „Galių ir sunkumų klausimynas tėvams ir auklėtojams“ (R. Goodman, 1997, 2001); „Spalvotos sudėtingėjančios matricos“ (D. K. Raven, I. Stail, M. Raven, 2004); „Girdimojo suvokimo užduotys“ (L. Palačionienė, G. Gintilienė, V. Gudaitytė, V. Gudauskienė, 2005); „Žmogaus piešinio kopijavimas“ (G. Gintilienė, D. Butkienė, S. Girdzijauskienė, V. Gudauskienė, 2005); „Žodyno skalė“ (G. Gintilienė, D. Butkienė, S. Girdzijauskienė, V. Gudaitytė, V. Gudauskienė, 2005); „Vaiko probleminio elgesio aprašas“ (G. Gintilienė, S. Girdzijauskienė, V. Gudaitytė, V. Gudauskienė, 2005); „Pokalbis su vaiku“; „Pokalbis su tėvais“; „J. Jiraseko modifikuotas A. Kerno testas“. Tiriamieji – 310 Šiaulių Petro Avižonio regos centro priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių regos sutrikimų. Tiriamųjų amžiaus vidurkis – 6,3 m., regos aštrumas V 0.3–1.Tyrimo eiga: tyrimui panaudoti 2003–2013 m. Šiaulių Petro Avižonio regos centro priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių regos sutrikimų, mūsų atlikto mokyklinės brandos tyrimo duomenys. Išvados. Ikimokyklinio amžiaus vaikų mokyklinė branda yra svarbi vaiko socializacijos prielaida. Ikimokyklinio amžiaus vaikai, turintys regos sutrikimų ir lankantys ikimokyklinio ugdymo įstaigas, gali būti tinkamai parengiami mokyklai. Teigiama darbo patirtis Šiaulių Petro Avižonio regos centre rodo, kad siekiant tinkamai parengti ugdytinius mokyklai, ikimokyklinėse ugdymo įstaigose psichologui rekomenduotina priešmokyklinių grupių vaikų mokyklinę brandą tirti du kartus per metus (rudenį ir pavasarį) ir po pirmojo tyrimo parengti ugdytojams (pedagogams, tėvams, globėjams) individualias rekomendacijas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Priešmokyklinio amžiaus vaikai; Mokyklinė branda; Regėjimo sutrikimas; Pre-primary children; Maturity for school; Visual impairment.

ENThe article presents the results of the longitudinal research on school maturity of pre-primary children with visual impairments, which was conducted from 2003 to 2013. Following the results of this longitudinal research, the problems of education of pre-primary children with visual disorders, which were determined by visual impairments and insufficient attention of educators, were identified. The article makes attempts to reveal the content of school maturity and, on the basis of the acquired research results, to prove the necessity to carry out research on school maturity of pre-primary children attending educational institutions twice a year, preparing individual recommendations after the first research. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2014.059
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55169
Updated:
2019-01-16 12:07:29
Metrics:
Views: 24
Export: