6-7 metų vaikų smulkiosios motorikos lavinimo įtaka jų parengtumui mokyklai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
6-7 metų vaikų smulkiosios motorikos lavinimo įtaka jų parengtumui mokyklai
Alternative Title:
Influence of the development of fine motorics of 6-7 year-old children on their readiness for school
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2009, Nr. 4, p. 50-56
Keywords:
LT
Telšiai; Lietuva (Lithuania); Mokykla / School; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - ištirti 6-7 metų vaikų smulkiosios motorikos lavinimo įtaką jos kaitai ir vaikų ikimokyklinei brandai. Tyrime dalyvavo tris Telšių miesto darželius lankantys 6-7 metų vaikai. 50 lavinamosios grupės (L) vaikų taikyta rankų smulkiųjų raumenų lavinimo programa ir 50 kontrolinės grupės vaikų dirbo tik pagal priešmokyklinę programą. [...] Po penkis mėnesius trukusio motorikos lavinimo L grupės vaikų smulkioji rankų motorika pastebimai pagerėjo; padaugėjo vaikų, kurių smulkiosios motorikos išlavėjimas tapo normalus ar pagerėjo iki aukštesnio už normalų lygį [...]. Vaikai geriau atliko dinaminės koordinacijos, abiem rankomis judesius, padidėjo jų raumenų jėga, susitraukimo dažnis ir greitis. [...] K grupės vaikų smulkiosios motorikos išsivystymas praktiškai nepakito. Po penkių mėnesių L grupės vaikų smulkiosios motorikos lavinimo nuo 42 proc. iki 70 proc. padaugėjo vaikų, kurių subrendimo mokyklai lygis buvo aukštas, vaikų, kurie geriau piešė žmogų, kopijavo sakinį, tiksliau išdėstė kopijuojamus taškus. Dvigubai padaugėjo L grupės vaikų, kurių verbalinio mąstymo lygis buvo aukštas, neliko žemą ir labai žemą lygį turinčių vaikų, pakito sąvokinio, loginio mąstymo susiformavimo lygis ir mąstymo operacijų ypatybės atliekant užduotis. K grupės vaikų, subrendusių mokyklai, skaičius reikšmingai nepakito. [...] Taigi, kryptingas ir tikslingas vaikų smulkiosios motorikos ugdymas rankų riešo ir pirštų lavinimo pratimais gerino vaikų rankų smulkiosios motorikos kokybinius ir kiekybinius parametrus, teigiamai veikė jų mokyklinę brandą. Rengiant vaikus mokyklai tikslinga naudoti žaidimų ir didaktinius pratimus, kurie lavina smulkiąją motoriką ir kuriems reikia vaikų suvokimo kontrolės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Priešmokyklinukai; Smulkioji motorika; Mokyklinė branda; Preschool children; Fine motorics; Maturity for school.

ENThe aim of the research was to study the influence of the development of fine motorics of 6-7 year-old children on their alternation and children's school maturity. The research participants were 100 children 6-7 years of age attending three Telšiai kindergartens. 50 children in the development group received a fine muscle development program, and 50 children from the control group worked only according to the preschool program. The fine motor skills of children's hands in the development group were trained for fifteen minutes three times a week for five months performing exercises recommended by G. Musteikiene. In the beginning and after five months the hand fine motoric skills were evaluated applying N. Ozereckij and Eurofit tests, and children's school maturity was established with the help of A. Kern's test modified by J. Jirazek and J. Jirazek's test for verbal thinking. Statistical independence of indices was evaluated applying X2 criterion, Student t value, and the internal consistency reliability - Cronbach's alpha coefficient. Results. After the five months of training, fine motor skills of hands in the development group significantly increased; the number of children whose motor skills became normal or higher than normal also increased (p=0.000); the mean of performed tasks by children increased from 5.86±0.72 points to 7.82±0.89 points (p<0.001). The children were better at performing movements of dynamic coordination, movements with both hands, and their muscle strength and muscle contraction rate and speed increased, too. The accuracy of movements which was evaluated every 10 s indicated children's better concentration, higher rate of task performance in the first 10 s and fast decrease of the possibilities of movement endurance.The development of fine motorics in the control group practically did not change. After the five months of training fine motor skills in the development group, the number of children with a high level of the maturity for school, as well as those who were able to draw a man better, to copy a sentence and to arrange the copied points more accurately, increased from 42% to 70% (p=0.000). In the development group the number of children with a high level of verbal thinking increased twice, and there were no children with low or very low level (p=0.024); the level of perception and critical thinking also changed, as well as the peculiarities of thinking operations performing the tasks. The dispersion of the number of children mature for school in the control group did not change. The Cronbach's alpha coefficient of internal reliability in the scales of fine motorics development, maturity for school and verbal thinking was higher than 0,67. Thus, expedient and purposeful development of children's motor skills applying wrist and finger development exercises improved their quantitative and qualitative parameters of motor skills and positively influenced their maturity for school. Preparing children for school it is advisable to use game and didactic exercises which develop children's fine motorics and demand their control of perception. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22004
Updated:
2022-11-07 15:43:40
Metrics:
Views: 58    Downloads: 10
Export: