Vienuoliai novicijai XVIII a. pabaigoje - XIX a. pradžioje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vienuoliai novicijai XVIII a. pabaigoje - XIX a. pradžioje
In the Book:
Tytuvėnų Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas / sudarė Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004. P. 35-46
Keywords:
LT
20 amžius; 1795-1915. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje; 18 amžius.
Summary / Abstract:

LTAptartas laikotarpis remiantis daugiausiai viena kandidatų į vienuolius įsirašymų Tytuvėnuose knyga. Kiti duomenys panaudoti tik palyginti statistinius rezultatus arba papildyti analizuojamą informaciją. Nagrinėjamu 1792-1824 metų laikotarpiu galima pastebėti tokius stojančiųjų dėsningumus. Iš viso aptariamu laikotarpiu įstojo 504 asmenys, vidutiniškai po 18 kasmet. Beveik trys ketvirtadaliai jų išlikdavo visus noviciato metus ir gaudavo vienuolio šventimus. Stojantieji dažniausiai atvykdavo iš d i džiausių tuometinių Žemaitijos centrų. Pastebėtina, kad kai kuriose vietovėse (pvz., Kretingoje, Telšiuose) jaunuolių stojimo didesnį skaičių lėmė ten esantys bernardinų vienuolynai. Didžioji dalis stojančiųjų buvo pasiryžusi gauti vienuolių kunigų šventimus ir tik ketvirtadalis - tretininkų. Vidutinis stojančiųjų į tretininkus amžius buvo 27, o į vienuolius klierikus - 21 metai. Daugiau nei pusė paliekančiųjų noviciatą motyvavo pašaukimo stoka. Kur kas mažiau palikdavo vienuolyną dėl sutrikusios sveikatos ar būdavo pašalinami dėl ydingų charakterio bruožų. Kaip matyti, „sunkiausi" būdavo pirmieji mėnesiai, vėliau išstojimų sumažėdavo ir vėl skaičius padidėdavo antroje metų pusėje, maždaug 7-10 mėnesiais. Dera pažymėti, kad ankstesni analogiški stojimų į vienuoliją šaltiniai leistų daryti chronologiškai platesnius apibendrinimus. Surinkta ir apibendrinta medžiaga turėtų būti naudinga tiek tyrinėjant vienuolynų kasdienybę, tiek gyventojų santykį aptariamu laikotarpiu su Katalikų Bažnyčia apskritai. [Iš straipsnio, p. 44]Reikšminiai žodžiai: Tytuvėnai; Bernardinų vienuolija; Vienuoliai; Tytuvėnai; Bernardine order; Cultural heritage.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84864
Updated:
2022-01-29 17:46:42
Metrics:
Views: 25
Export: