Universitetinių kūno kultūros ir sporto studijų programų studentų savaveiksmiškumo ir lyderystės ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universitetinių kūno kultūros ir sporto studijų programų studentų savaveiksmiškumo ir lyderystės ypatumai
In the Journal:
Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Theory and practice: problems and prospects]. 2015, p. 58-65
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas; Lietuvos sporto universitetas; Lyderystė; Savaveiksmiškumas; Sportininkas; Sporto studijų programos; Studentai; Studentų saviveiksmiškumas ir lyderystė; Šiaulių universitetas.
EN
Higher education; Leadership; Lithuanian sports university; Self-efficacy; Sports study programs; Sportsman; Student self-efficacy and leadership; Students; Šiauliai university.
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrimas yra naujas, nes universitetinių kūno kultūros ir sporto studijų programų studentų savaveiksmiškumo ir lyderystės parametrai nėra išsamiai tirti, o šiame darbe jie analizuojami kompleksiškai. Literatūroje dažniausiai atskirai nagrinėjami savaveiksmiškumo ir lyderystės ypatumai, todėl lieka neatsakytas probleminis klausimas: kokie yra nūdienos universitetinių kūno kultūros ir sporto studijų programų pirmo ir ketvirto kurso studentų savaveiksmiškumo ir lyderystės ypatumai? Probleminio klausimo iškėlimas leido suformuluoti šio tyrimo hipotezę: universitetinių kūno kultūros ir sporto studijų programų ketvirto kurso studentams būdingas didesnis savaveiksmiškumas bei stipresnis lyderystės pasireiškimas nei pirmo kurso studentams. Hipotezė formuluojama remiantis duomenimis, kuriais nustatyta, kad ketvirto kurso studentai pasižymi didesniu karjeros savaveiksmiškumu nei pirmo kurso studentai, kurių savaveiksmiškumo lygis aukštesnis, yra stipresni lyderiai, labiau orientuoti į tikslą ir atkakliau jo siekia. Tyrimo tikslas - atskleisti universitetinių kūno kultūros ir sporto studijų programų studentų savaveiksmiškumo ir lyderystės ypatumų kaitą studijų metais. [...]. [Iš Įvado]

ISSN:
2345-007X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83027
Updated:
2020-10-21 22:05:39
Metrics:
Views: 2
Export: