Application of the principles of total quality management in the knowledge formation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Application of the principles of total quality management in the knowledge formation
Alternative Title:
Visuotinės kokybės vadybos principų taikymas žinių formavimo procese
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2006, Nr. 1 (46), p. 62-68
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kokybė / Quality; Kompetencijos / Competencies; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LT[...] Lietuvai, kaip ir kitoms ES šalims, iškilo labai svarbus ir sudėtingas uždavinys – sukurti efektyvią aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sistemą, perimant pažangiausią Europos šalių patirtį ir kartu plėtojant savąją. Tad pagrindinis šio tyrimo klausimas, į kurį ieškoma atsakymo: kaip mokymo įstaiga turi valdyti, tobulinti ir perteikti žinias, kurti naujas programas, t.y. kokias studijų programas, naujus metodus ir priemones turėtų taikyti, kad būtų pasiektas atitinkantis šiuos laikus žinių kokybės lygis bei konkurencinis pranašumas ir jos veikla būtų sėkminga ir ilgalaikė. Tyrimo tikslas – nustatyti pagrindinius studijų kokybės lygį lemiančius veiksnius ir pasiūlyti jį gerinančias priemones. [...] Apibendrinant galima teigti, kad, aukštojoje mokykloje įgyvendinus kokybės vadybos sistemą, efektas pasiekiamas šiais pagrindiniais aspektais: išsamesnis universiteto vizijos, misijos ir tikslų suvokimas; visų darbuotojų įtraukimas į kokybės gerinimo procesą sustiprina universiteto atsakingumą už teikiamas mokymo paslaugas; komandinis darbas užtikrina studentų, dėstytojų ir administracijos bendradarbiavimą, palengvina įsiklausymą į studentų poreikius, sukuria draugišką atmosferą; vyksta nuolatinis mokymo programų ir mokymo proceso tobulinimas; geriau panaudojami darbuotojų sugebėjimai ir išauga verslo vadovų pasitikėjimas mokymo institucijos teikiamų produktų ir paslaugų kokybe; didėja konkurencinis pranašumas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aukštoji mokykla; Informacija; Kokybė; Kokybės vadyba; Kompetencija; Vadyba; Žinios; Žinos; Competence; Graduate school; Information; Knowledge; Management; Quality; Quality management.

ENLithuania, like other EU Member States, faced a very important and complicated task to create an efficient system of ensuring higher education quality, while taking over the most advanced experience of European countries and developing own experience. Therefore, the research explores how an education establishment should manage, develop and convey knowledge, create new programmes, i.e. what study programmes, new methods and measures should be applied in order to achieve the level of knowledge quality that corresponds to the present-day situation and the competitive advantage, as well as to make its activities successful and long-term. The research aims to identify the main factors that determine the level of study quality and propose measures to enhance it. To sum up, if the quality management system is implemented in the higher school, effect is achieved in the following aspects: more comprehensive understanding of the university’s vision, mission and goals; involvement of all employees in the quality improvement process enhances the university’s responsibility for the provided education services; teamwork ensures cooperation of students, teachers and administration, facilitates identification of students’ needs, creates a friendly atmosphere; there is constant improvement of study programmes and study process; employees’ skills are better used and business managers’ trust in the quality of products and services provided by education establishments increases; the competitive advantage enhances.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33864
Updated:
2018-12-17 11:54:37
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: